SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Enhetschef

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Ystad

Employer: Region Skåne

Reference: A590627

Closing date: 2016-09-11

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Region Skåne on:

Facebook

Enhetschef till Lung- och medicinavdelning i Ystad

Vi söker en enhetschef till lung- och medicinavdelning 6 på Lasarettet i Ystad. Med den nya ledningen för det sammanslagna verksamhetsområdet Medicin/Akut tar vi nu ett helt nytt avstamp med tillgänglighet, samarbete och utveckling som högsta prioritet. Då nio av tio patienter som läggs in här kommer från akutmottagningen, ser verksamhetsledningen med Morten Ljungdahl i spetsen stora vinster för patienterna med ett gemensamt verksamhetsområde. Det gemensamma upplägget ger bättre möjligheter att tillgodose patienternas behov i alla delar av vårdkedjan. Sedan maj har vi också glädjen att ha fått flera nya sjuksköterskor som kollegor, vilka har utbildats i Polen. De är ett betydelsefullt tillskott i det dagliga arbetet på vårdavdelningarna.

Lung- och medicinavdelning 6 är en vårdavdelning med för närvarande 24 vårdplatser. Merparten av patienterna får behandling för lungcancer, KOL och pneumoni samt gastroenterologi och diabetes/endokrinologi. Vi vårdar patienter med thoraxdrän och NIV-behandling samt andra internmedicinska patienter. Arbetet sker i multidisciplinära team och totalt är vi 35 medarbetare inom yrkesgrupperna läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Arbetsuppgifter

I din roll som enhetschef är du ansvarig för verksamhetens resultat och uppföljning utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och medarbetare - med fokus på att leda, utveckla och följa upp arbetet utifrån verksamhetens uppdrag och vårdprocesser. Som enhetschef är du främst operativ och har ett nära och coachande ledarskap.

Du arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och medarbetarfrågor. Genom delaktighet och ansvar medverkar du i arbetets planering, genomförande och uppföljning. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och kommer att aktivt delta i att bygga en ny klinik i nära samarbete med såväl den egna klinikens chefer och olika yrkesgrupper liksom angränsande enheter och verksamhetsområden. Din närmsta chef är områdeschefen inom verksamhetsområdet.

Kvalifikationer:
För att lyckas och trivas i din roll behöver du ha god förmåga att leda och motivera dina medarbetare. Du ser det positiva i förändringsprocesser, vilka du kan leda/delta i samt har förmågan att förmedla detta till, och entusiasmera, dina medarbetare. Vidare är du den trygga punkten som dina medarbetare känner tillit till. Du har god kommunikativ förmåga och skapar delaktighet och förståelse för det arbete som ska genomföras. Du är van att fatta och genomföra beslut. För dig är det naturligt att du företräder verksamheten och arbetsgivaren, vilket bland annat innebär att du delar Regions Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Gällande den formella kompetensen söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vidare har du erfarenhet av arbete inom slutenvård samt ser vi det som meriterande om du tidigare haft en chefs- eller ledarposition.

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Morten Ljungdahl, Verksamhetschef, phone: +46 (0)44-309 43 10

Contact person:

Monika Söderholm, Områdeschef, phone: +46 (0)44-309 44 71
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com