SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Gruppeleder

Contract type: Engasjement

Percentage: 40%

Location: Nydalen

Employer: RBUP Øst og Sør

Reference: Gruppeleder lege

Closing date: 15-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow RBUP Øst og Sør on:

Facebook

Engasjement som gruppeleder – profesjonsgruppe for leger

RBUP Øst og Sør bidrar til å løse vårt oppdrag ved å tilby kurs, undervisningsprogrammer og andre kompetansetiltak for ansatte i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og barnevern. Vi tilbyr en tre- årig tverrfaglig spesialistutdanning som bygger på praksiskunnskap, forskning og teori og som skal gi klinisk spesialistkompetanse.

Vi søker engasjement som:

Engasjement som gruppeleder – profesjonsgruppe for leger

Arbeidsoppgaver:
• Lede profesjonsgruppe for leger i spesialistutdanningen
• Utarbeide undervisningsplan og litteraturlister sammen med studieleder
• For og etterarbeid i forbindelse med samlinger og arbeidskrav/innleveringer
• Delta på fellesundervisning
• Faglig oppdatering
• Delta på gruppeledermøter og veiledersamlinger

Vi søker deg som:
• Er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
• Er opptatt av samarbeid, brukermedvirkning og samhandling
• Har lang klinisk erfaring og god kjennskap til spesialisthelsetjenesten
• Er i klinisk arbeid innen feltet feltet barn og unges psykiske helse
• Har undervisningserfaring og gjerne erfaring fra å lede grupper
• Har erfaring med fagutvikling

Vi tilbyr:
• Engasjementstilling i 40 % stilling fra 1.12.2016 – 30.6.2017, 15 % stilling fra 1.7.2016 – 30.6.2019.
• Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
• Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
• Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

For spørsmål om stillingen:

Contact person:

Studieleder Melanie Ekholdt Huynh, phone: +47 94364504

Contact person:

Seksjonsleder Elin Kreyberg, phone: +47 90763585

Helseregion Øst og sør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi driver kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom undervisning, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsvirksomhet. RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 120 årsverk, inkludert Nasjonalt kompetanse-nettverk for sped- og småbarns psykiske helse og RVTS Øst. Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com