SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosessveileder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3377107284

Closing date: 06-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Drammen sykehus har ledig stilling som prosessveileder

Drammen sykehus står foran spennende utviklingsarbeid i forbindelse med at Vestre Viken HF skal bygge nytt sykehus i Drammen som er planlagt ferdig i 2024.

Klinikkledelsen ved Drammen sykehus søker etter prosessveileder.

Prosessveileder har ansvar for å lede utviklingsprosjekter og arbeide med systematisk prosessforbedring ved Drammen sykehus, og skal være en ressurs i klinikken i arbeidet med kontinuerlig forbedring og utvikling. Funksjonen er en støtte for avdelingssjefer og seksjonsledere i arbeid med pasientforløp og arbeidsprosesser som skal sikre god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø, herunder videreutvikling av forbedringskompetanse hos ledere og medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav:

utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis på masternivå
relevant utdanning innen logistikk og prosjektmetodikk for prosessforbedring
kunnskap om og erfaring fra prosessutvikling og forbedringsmetodikk
erfaring fra utviklings- og prosjektledelse
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

fagsjef kvalitet Mette Hilden, phone: +47 906 28 299, email: Click here

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com