SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Direktør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Norsk Helsenett SF

Reference: r560529

Closing date: 15-08-2016

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn

Direktør for økonomi og finans

Norsk Helsenett SF er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for en sikker og effektiv samhandling i helse- og omsorgssektoren. Vi har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet.

Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger, og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører.

Virksomheten har i dag ca. 200 ansatte og omsetning i 2015 var tilnærmet 370 MNOK. Vi er lokalisert med hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. Les mer på nhn.no

STRATEGISK OG OPERATIV LEDEROLLE - VIKTIG SAMFUNNSOPPDRAG:

Norsk Helsenett sørger for at alle aktørene i helsesektoren kan kommunisere digitalt sikkert og effektivt. Virksomheten er preget av høy aktivitet, økende oppdragsmengde og betydelig vekst. Vi jobber i skjæringspunktet mellom IKT og helse - en bransje og sektor i rask utvikling.

Vi søker direktør for økonomi og finans som skal være med å realisere samfunnsoppdraget og bidra til videre vekst, både forretningsmessig og strategisk.

Avdeling for økonomi og finans har i dag 18 ansatte med oppgaver relatert til regnskap, budsjettering, rapportering, virksomhetsstyring, controlling, anskaffelser og lisensforvaltning. Som leder av denne avdelingen inngår direktøren i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

OPPGAVER:
Direktøren har ansvar for ledelse og utvikling av økonomi- og finansfunksjonen. Hovedoppgaven er å sørge for god og helhetlig økonomistyring med fokus på å levere høy kvalitet til rett tid.

Direktøren skal sikre god virksomhetsstyring og bidra aktivt i operasjonaliseringen av målene våre. Vi forventer at direktøren holder fokus på kontinuerlige forbedringer, både i prosjekter og på tvers i virksomheten, og identifiserer områder for forbedring og mulige tiltak for solid drift og lønnsomhet.

Stillingen har ansvar for ledelse, utvikling og oppfølging av avdelingens medarbeidere.

Stillingen innebærer å ivareta rollen som styresekretær.

KVALIFIKASJONER:
Høyere økonomisk utdanning
God forretningsforståelse
Erfaring fra økonomistyring og analyse
Oppdatert kunnskap på relevant lovverk

VI SØKER:
En person som trives med å bidra i organisasjoner i rask utvikling og vekst
En person med interesse for detaljer og evne til å agere både operativt og strategisk i en prosessorientert virksomhet
En person med høy arbeidskapasitet og evne til å ha fokus på flere arbeidsområder samtidig
En person som er effektiv, nøyaktig og trygg i sin kommunikasjon - både muntlig og skriftlig
En samfunnsengasjert person med interesse og forståelse for ledelse av politisk styrte virksomheter

VI TILBYR:
Vi tilbyr en interessant og utfordrende jobb i et selskap med en sentral rolle og et viktig samfunnsoppdrag i en sektor og bransje i sterk utvikling.

Du får gode kollegaer og vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted er Trondheim og noe reising må påregnes.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Henvendelser til Avantas vil om ønskelig bli behandlet konfidensielt også ovenfor oppdragsgiver frem til søknad er registrert.

Vi utarbeider en offentlig søkerliste etter søknadsfristen og søkere som ønsker å bli unntatt denne listen må begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten.

For mer informasjon:

Contact person:

Adm. direktør i Håkon Grimstad, phone: +47 911 01 300

Contact person:

Direktør HR og kommunikasjon Synnøve Farstad, phone: +47 918 21 690 i Norsk Helsenett

Contact person:

Hanne Haug Fremo i Avantas, phone: +47 98212455, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com