SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Daglig leder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Brønnøysund

Employer: Sør-Helgeland Regionråd

Closing date: 15-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Sømna kommune > > >

Follow Sømna kommune on:

Facebook

Daglig leder Trollfjell Friluftsråd

Sør-Helgeland Regionråd har ledig en 2-årig 100% prosjektstilling (med mulighet for fast stilling) som daglig leder i Trollfjell Friluftsråd.

Trollfjell Friluftsråd er et nyetablert friluftsråd som skal jobbe i og for kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad, Bindal og Leka. Friluftsrådet er organisert som et samarbeidsorgan etter kommunelovens §27. Formålet med Trollfjell Friluftsråd er å fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet kommer til å ha tett samarbeid med Trollfjell Geopark. Det er mange sammenfallende oppgaver mellom friluftsråd og geopark.

Friluftsrådet etableres som et toårig prosjekt, med mulighet for forlengelse dersom erfaringene fra prosjektperioden tilsier det. Daglig leder vil ha en sentral plass i etablering av en nyopprettet organisasjon med mange varierte oppgaver. Det søkes derfor etter en person som ikke er redd for utfordringer, og som evner å se mulighetene innenfor organisasjonens ansvarsoppgaver.

Den som tilsettes må kunne formidle friluftsrådets arbeid utad, og stå for friluftsrådets administrative arbeid. Kontakt med friluftsorganisasjoner, frivillige lag og foreninger i området og andre geoparker er en vesentlig del av oppgavene.

Den som tilsettes bør også kunne utføre nødvendig utearbeid når behovet dukker opp.

Daglig leders oppgaver:

Ansvar for daglig drift og utvikling av Trollfjell Friluftsråd
Ansvarlig for å iverksette årsmøtet og styrets vedtak
Økonomiansvar, budsjettoppfølging
Ansvarlig for alle samarbeidsavtaler og tjenestekjøpsavtaler og følge opp disse
Prosjektledelse i mindre prosjekt

Vi ser etter deg med:
Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse
Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
Erfaring fra administrasjon/ledelse og gjerne internasjonalt arbeid
Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
Muntlig og skriftlig gode framstillingsevner
Engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
Kontorsted: Sør-Helgeland Regionråd, Brønnøysund.

Søknadsfrist 15.08.2016. Tiltredelse snarest.

For nærmere informasjon kontakt:

Contact person:

Arnljot Arntsen, phone: +47 75 01 82 01, email: Click here

Velkommen til herlige Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp.

Sømna kommune sysselsetter ca 190 årsverk og har et budsjett på ca 193 millioner.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com