SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sivilingeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 14-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Byplankontoret, Sivilingeniør/ingeniør Samferdsel

Ved Byplankontoret er det ledig en fast 100 % stilling som sivilingeniør/ingeniør på samferdsel til avdeling Øst Trondheim kommune har ambisiøse miljømål, samtidig som byen preges av omfattende utbygging og rask befolkningsvekst.

Målene i Bymiljøavtalen gir behov for en god og helhetlig areal og transportplanlegging.
Byplankontoret har ansvar for samordnet areal- bolig og transportplanlegging, langsiktig planlegging av kommunens veg-/infrastrukturnett og er forvalter av kommunens planmyndighet. Kontoret bidrar aktivt til å styrke byens utvikling gjennom utredninger og planer, strategier, statistikker, analyser og gjennom behandling av innsendte reguleringsplaner. Det er høy aktivitet innenfor samferdselsområdet med omfattende arealutvikling, tilrettelegging for ny rutestruktur fra 2019, samling av Campus, utredning av konseptvalg for areal og transport for Trondheimsområdet og oppfølging av infrastrukturprosjekter på superbuss og planarbeid på veg og jernbane.

For å følge opp samferdsel i avdeling Øst søker vi sivilingeniør/ingeniør. Vi søker etter personer med utdannelse og erfaring innen samferdselsplanlegging som kan bidra til å styrke vårt fagmiljø. Øst i Trondheim planlegges det omfattende utbygging innenfor bolig, næring, lokalsenter/knutepunkt og kollektiv. Dette gir et stor press på infrastrukturen samtidig som målene i Bymiljøavtalen skal oppfylles. Arbeidsoppgavene vil bestå i å følge opp det samferdselsfaglige i arealplaner, delta i eller ha ansvar for samferdselsfaglige utredninger og planer, og behandle enkeltsaker på trafikk. Vi har tett samarbeid med andre som Miljøpakken, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Fylkeskommunen mfl. Deltakelse i Byplans samferdsel samrådsmøte og i samferdelsfaglige møter ukentlig.

Byplankontoret med sine 75 ansatte, er organisert i fem geografiske avdelinger Øst, Vest, Sør, Indre By og By og region i tillegg til administrativ avdeling. Samferdselsmiljøet er organisert på tvers med samferdselsfaglig kompetanse i hver avdeling.

Arbeidsoppgaver:

Bistand i arealplaner med tilrettelegging for kollektiv, vegnett, sykkel og fotgjengere
Trafikksikkerhet generelt og på skoleveg
Trafikkreguleringer, utbedring av ulykkespunkt og støytiltak
Utvikling av gode kollektivløsninger
Deltakelse i utredning, plan og prosjektarbeid
Ansatte må kunne påregne endring av arbeidsoppgaver ut fra Byplankontorets behov

Kvalifikasjoner:
Utdannelse innenfor fagområdet trafikkplanlegging som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende
Relevant praksis er ønskelig
Kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven og erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Vi vektlegger faglig engasjement, initiativ og god framstillingsevne
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
Selvstendig og utfordrende arbeid i et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jofrid Burheim (Avdelingsleder), phone: (+47) 91616933

Contact person:

Hilde Bøkestad (Enhetsleder), phone: (+47) 97545172

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com