SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Bygningsingeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Multiconsult AS

Closing date: 25-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Bygningsingeniør m/3D spesialisering

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Ved Drammenskontoret er vi i dag over 70 engasjerte og innovative medarbeidere som holder til i trivelige lokaler sentralt på Strømsø Torg. Seksjon Geofag består av 12 medarbeidere innen disiplinene geoteknikk, ingeniørgeologi, modellering og geoteknisk feltvirksomhet. Vi utfører geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering og rådgiving innen alle forretningsområdene til Multiconsult, samt geotekniske grunnundersøkelser. Seksjonens medarbeidere holder i all hovedsak til på Drammenskontoret, med unntak av fire medarbeidere i Skien. Vår seksjon er en del av Norges største tverrfaglige Geomiljø med omtrent 140 personer på Østlandet.

Stillingsbeskrivelse:

En spennende og utviklende jobb i det største fagmiljøet innen geoteknikk og grunnundersøkelser i Norge

Våre kunder krever i økende grad at det utarbeides 3D fagmodeller og at det jobbes i felles samordningsmodell. Vi ønsker å videreutvikle vår kompetanse og utvide vår kapasitet innen dette feltet.

Du vil få varierte arbeidsoppgaver innen geofaglig rådgivning og prosjektering med hovedvekt på modellering. I de større tverrfaglige oppdragene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult.

Hos oss legger vi vekt på variasjon i arbeidsoppgaver og bruk av kompetanse på tvers av forretningsområdene. Du vil arbeide tett sammen med andre fagmiljøer i Multiconsult, og i hovedsak med geoteknikkmiljøet i grensesnittet mellom Geoteknikk og byggeteknikk.

Arbeidsoppgaver:
Deltagelse i gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkl. datarapportering
prosjektering av byggegroper og fundamentering, samt generell geoteknisk prosjektering innenfor bygg, eiendom og samferdsel
Etablering og bruk av 3D-modeller for geoteknisk prosjektering,
Utarbeide tegninger for alle faser av byggeprosjektene.
Innhenting og bearbeiding av prosjekteringsunderlag
Deltagelse i gjennomføring av grunnundersøkelser
DAK-faglig støtte i avdelingen
Faglig vedlikehold av systemer
Oppdragsoppfølging
Byggesak
Være en aktiv pådriver for utvikling av 3D BIM i vår enhet
Kommunikasjon med entreprenører, byggherrer og andre oppdragsgivere

Kvalifikasjoner:
Ingeniør/BSC bygg og anlegg med spesialisering innen DAK, eller tilsvarende kompetanse med dokumentert erfaring
Erfaring med modellering og visualisering fra bygg-og anlegssbransjen
Erfaring med geoteknisk prosjektering er en fordel
Kjennskap til programvare som f.eks. Auto CAD Civil 3D, Revit, Novapoint, Geosuite
Erfaring fra og interesse for konstruksjonstegning
Interesse for 3D/BIM og tegning/modellering/visualisering som presentasjonsarbeidsform

Personlige egenskaper:
Du har gode samarbeidsevner
Du ønsker å bidra til å skape et godt samarbeidsmiljø
Du er selvstendig, fleksibel, omgjengelig, evne til å jobbe i team
Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Multiconsult tilbyr:
Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk
Et tverrfaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen. Dette gir gode løsninger for våre kunder og for oss
Et meget godt arbeidsmiljø preget kompetente og engasjerte medarbeidere
Gode utviklingsmuligheter
Konkurransedyktige betingelser og aksjesparingsprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger
En fleksibel arbeidstid som legger til rette for en sunn balanse mellom arbeid og fritid
Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt i påsken
Et arbeidsmiljø med fokus på det gode liv, med et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter.
En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
Sentrale, moderne lokaler med god kantineordning

Kontorsted: Drammen

Høres dette interessant ut? - Da vil vi oppfordre deg til å sende en søknad til oss.

Søknadsfrist 25.01.2017.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

seksjonsleder Erik Schiøtz, phone: +47 932 25 714, email: Click here

Multiconsult

er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Multiconsult Sør-Vest holder til i trivelige lokaler på Forus og består av omlag 120 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling GEO har i dag 19 ansatte innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk, miljøgeologi, samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser og et laboratorium for enkle geotekniske analyser.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com