SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ingeniør

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 08-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Byggesakskontoret, Sivilarkitekt/sivilingeniør/ingeniør

Byggesakskontoret har to til tre ledige faste stillinger som sivilarkitekt/sivilingeniør/ingeniør i 100 % stilling Byggesakskontoret har ansvaret for behandling av byggesaker, klage- og ulovlighetsoppfølging samt utstrakt tilsynsvirksomhet etter plan- og bygningslovgivningen. Byggesakskontoret består i dag av ca. 50 ansatte, både byggesaksbehandlere, juridiske rådgivere og administrativt ansatte. Kjernevirksomheten til kontoret er å behandle innkomne søknader om byggetillatelse og det er innenfor dette arbeidsområdet vi nå har inntil to ledige stillinger.

Arbeidsoppgaver:

Vil du være med på den spennende utviklingen av Trondheim? Byggesakskontoret har bl.a. ansvar for byggesaksbehandlingen i Trondheim kommune. Gjennom arbeidet her er du med på å ta stilling til mange ulike byggeprosjekter. Her får du være med på det som skjer i kommunen og holde deg faglig oppdatert på bygningsregelverket. Ved behandling av byggesaker er blant annet estetikk, universell utforming, energi og miljø samt brannsikkerhet viktige vurderingstema. Samtidig er god informasjon og veiledning til det byggende publikum også svært viktig. Det konkrete arbeidsområdet for stillingen vil bestemmes gjennom en avveining av søkerens kompetanse, interesseområde og kontorets behov. Primæroppgaven vil være knyttet til søknadsbehandling av byggeprosjekter, men det kan også være aktuelt med tilsynsarbeid.

Kvalifikasjoner:
Vi søker medarbeidere som er selvstendige, har beslutningsevne og som kommuniserer godt med publikum og aktører i bygningsbransjen. I tillegg legger vi vekt på faglig engasjement, selvstendighet, initiativ, godt humør og god fremstillingsevne.

Vi ønsker primært søkere med utdanning som sivilarkitekt/sivilingeniør/ingeniør, men også andre med annen tilsvarende relevant utdanning vil kunne bli vurdert.
Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel
Søkere må kunne snakke og skrive godt norsk
Vennligst legg ved attester og vitnemål

Utdanningsretninger:
Arkitekt / Design
Bygg og anlegg
Allmen- / Natur- / Realfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
I kommunen er det nødvendig å ha god forståelse for organisasjon og beslutningshierarki, utøve godt medarbeiderskap gjennom dialog og samspill med kolleger både på egen og andre enheter, og bidra til ryddige og gode arbeidsforhold innenfor gitte ressurser
Til alle våre stilinger vektlegger vi kunnskap og interesse for bærekraftig byutvikling, faglig engasjement og god fremstillingsevne. Vi ønsker medarbeidere som er løsningsorientert, har fokus på konstruktive prosesser og bryr seg om gode omgivelser som ramme om menneskers liv og virke
Det er nødvendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trygghet i eget fagfelt, da dette er viktige forutsetninger for å utøve god forvaltning.

Vi tilbyr:
Stillings- og lønnsplassering avtalt i henhold til kvalifikasjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et raust og spennende tverrfaglig miljø
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Trine Lill Johansen (Avdelingsleder), phone: +47 92621215

Contact person:

Steinulf Hoel (Bygningssjef), phone: +47 91582878

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com