SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Inntaksleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kongsberg

Employer: Buskerud fylkeskommune

Reference: 4581

Closing date: 08-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Buskerud fylkeskommune on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Utdanningsavdelingen søker inntaksleder

Utdanningsavdelingen har ledig en 100% fast lederstilling som inntaksleder. Inntaksseksjonen har 5,2 årsverk inklusiv leder, og har både overordnet og operativt ansvar for inntaksarbeidet i videregående skole i Buskerud.

Stillingen utlyses med tiltredelse snarest. Inntaksleder rapporterer til fylkesutdanningssjefen. Det tas forbehold om organisasjonsendringer.

Arbeidsoppgaver:

- Kvalitetssikre og gjennomføre inntak til videregående skoler.
- Lede inntaksseksjonens helhetlige drift, fordele arbeidsoppgaver og følge opp medarbeiderne.
- Utarbeide relevant statistikk, til intern og ekstern bruk.
- Utarbeide forslag til dimensjonering av fylkeskommunens skoletilbud hvert år, og delta aktivt i arbeidet med
å videreutvikle det videregående skoletilbudet i Buskerud på lengre sikt.
- Sørge for et forsvarlig system etter lov og forskrift for inntaksseksjonens ansvarsområde.
- Delta i og ivareta samarbeidet med andre fylkeskommuner i inntakssaker.
- Informasjon til søkere og veiledere.
- Utdanningsavdelingens kontaktperson for skoleskyss.
- Utarbeide saker til politisk behandling som dimensjonering av skoletilbud, lokal forskrift om inntak, skolerute,
og aktuelle høringssaker om endringer i Opplæringsloven m/forskrifter som hører til seksjonens ansvar.
- Delta i pedagogisk og organisatorisk utviklingsarbeid internt og ut mot enhetene i utdanningssektoren.
- Bidra i arbeidet med å videreutvikle utdanningsavdelingen og utdanningssektoren

Kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå.
- Erfaring fra ledelse i videregående skole er en fordel.
- God kjennskap til videregående opplæring og god kompetanse i opplæringsloven m/forskrifter og rundskriv er et krav.
- Kunnskaper om og erfaring i bruken av skoleadministrative datasystemer og nettbaserte løsninger.
- Kunnskaper om og evne til å bruke statistikk og data som utviklingsverktøy
- Erfaring med å skape og utvikle samarbeid

Personlige egenskaper:
- Du har gode samarbeidsevner og høy arbeidskapasitet. Prioritering, organisering, planlegging og oppføging av enhetens arbeidsoppgaver er viktig i stillingen.
- Du er serviceinnstilt overfor brukerne.
- Du må være operativ og delta i gjennomføringen av daglige arbeidsoppgaver.
- Du må kunne arbeide systematisk, nøyaktig og målrettet.
- Du har evne til å lede og inspirere medarbeidere.

Personlig egnethet vektlegges.

Hos oss får du blant annet:
- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et viktig samfunnsområde i vekst.
- Et åpent og godt arbeidsmiljø med gode kolleger.
- Fleksibel arbeidstid.
- Lønn etter utdanning og kvalifikasjoner.

For øvrig tilsetting etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

For mer informasjon:

Contact person:

Stein Morten Øen Assisterende fylkesutdanningssjef, phone: +47 32808624, cell: +47 47348305, email: Click here

Contact person:

Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef, phone: +47 32808623, cell: +47 90668627, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com