SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: koordinator

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kongsberg

Employer: Buskerud fylkeskommune

Reference: 4531

Closing date: 01-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Buskerud fylkeskommune on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Plansamarbeidet for Ringeriksregionen søker koordinator

Plansamarbeidet for Ringeriksregionen søker koordinator for å lede arbeidet med plankoordinering for regionen. Ringeriksregionen står foran spennende og krevende oppgaver med flere store samferdselsutbygginger som vil gi positive ringvirkninger for regionen. Det er viktig for regionen å legge godt til rette for samfunnsutviklingen gjennom helhetlige og godt koordinerte planer

Kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune etablert et plansamarbeid med felles plankontor for Ringeriksregionen på Hønefoss. Plansamarbeidet er etablert for perioden 2016-2024 og består av 10-11 årsverk.

Plansamarbeidet er en ny måte å samarbeide på mellom kommunene og fylkeskommunen. Dette skal bidra til bedre samordning mellom den kommunale, regionale og statlige planleggingen. Plansamarbeidet vil gi Ringeriksregionen et fortrinn i å oppnå bymiljø- og utviklingsavtale med staten.

Vi søker deg som vil være med å bidra til utviklingen i Ringeriksregionen.

Arbeidsoppgaver:

Til plansamarbeidet søkes koordinator for å lede arbeidet med plankoordinering for regionen. Som koordinator er du også prosjektleder for den nye regionale planen for Ringeriksregionen. Arbeidet utføres integrert med kommunenes og fylkeskommunens ressurser. Arbeidet skjer i nært samarbeid med regionale og nasjonale statlige etater, næringslivet og organisasjoner i Ringeriksregionen.

Du skal etablere, samordne og følge opp grensesnitt mellom planarbeid i regi av kommunene, en ny regional plan for Ringeriksregionen og den statlige reguleringsplanen for E16/ Ringeriksbanen.

Du er prosjektleder for arbeidet med Regional plan for Ringeriksregionen. Den regionale planen skal sikre en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling. De kommunale planene skal samordnes med den regionale planen.

Du skal koordinere kommunale og regionale interesser ovenfor statlig regulering av E16/ Ringeriksbanen.

Du rapporterer til plansamarbeidets koordineringsgruppe.

Kvalifikasjoner:
Koordinator får en nøkkelposisjon i samfunnsutviklingen i regionen. Vi ønsker en selvstendig person med strategiske egenskaper som samarbeider godt med andre på alle nivå.

Vi ønsker oss deg som har erfaring fra regional eller kommunal planlegging med vekt på samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Du har faglig bakgrunn fra by- og regionplanlegging.

Du har god samfunnsforståelse, kunnskap og erfaring med planarbeid og prosjektledelse. Du må kunne håndtere komplekse saker og være god til å kommunisere. Du evner å se helhetlige løsninger, arbeide strategisk og langsiktig. Du er samarbeidsorientert, evner å motivere, bygge nettverk og mobilisere. Du har høy arbeidskapasitet og god rolleforståelse. At du har kunnskap om samspillet mellom administrasjon og politikk er en fordel.

Det kreves relevant høyere utdanning. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Annet:
Du ansettes i 100 % fast stilling i Buskerud fylkeskommune og inngår i Utviklingsavdelingens team plan og ressurs. Arbeidsoppgaven som koordinator er tidsavgrenset til avtaleperioden for plansamarbeidet. Arbeidsoppgaver etter endt avtaleperiode blir innenfor fylkeskommunens oppgaver i areal- og samfunnsplanleggingen.

- Arbeidssted er på felles plankontor på Hønefoss og du deltar i møter, samlinger mv. i regi av team og avdeling i fylkeskommunen.
- Stillingen lønnes etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
- Søknad må sendes elektronisk via www.bfk.no/ledigestillinger

For mer informasjon:

Contact person:

Hilde Reine, teamleder plan og ressurs, phone: +47 91825766, email: Click here

Contact person:

Kristian Thowsen, utviklingssjef, phone: +47 90205306, email: Click here

Contact person:

Gunn Edvardsen, kommunalsjef Ringerike kommune, phone: +47 93407021, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com