SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagarbeidere

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Lier

Employer: Buskerud fylkeskommune

Reference: 4496

Closing date: 21-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Buskerud fylkeskommune on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Lier vgs - Fagarbeidere til avdeling for elever med autisme

Skolen har ca. 480 elever, 100 ansatte, og gir opplæring i programområdene Design og håndverk, Helse- og oppvekstfag, Ambulanse-fag, Elektrofag, Service og samferdsel, Transport og logistikk, ressurssenter for elever med autisme samt tilbud om påbygging til generell studiekompetanse.

Vår visjon er: Mestring, fleksibilitet og gjennomføring. Skolen har utarbeidet en pedagogisk plattform, hvor det legges vekt på samarbeid med kolleger og der elevenes læringsprosesser og utbytte står i sentrum. Skolen ligger vakkert til i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no. Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonalitet.

Arbeidsoppgaver:

Fra 10.10.2016 er det ledig inntil 2 faste stillinger på 89 % som fagarbeider ved skolens avdeling for elever med autisme. Stillingene følger skolens ferier og fridager.

Avdelingen vil kommende skoleår ha ca. 29 elever innen autismespekteret. Opplæringen foregår individuelt og i gruppe, og tar sikte på å tilrettelegge for innlæring og vedlikehold av ferdigheter, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet. Elevene gis systematisk opplæring i sosiale mestringsstrategier, hverdagslivsmestring og arbeidsferdigheter. Etter endt videregående opplæring skal elevene ha mulighet for deltagelse i arbeidslivet ut fra sine forutsetninger. Ansattgruppen er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, pedagoger og miljøarbeidere.

Stillingsbeskrivelse:
Du deltar i utformingen og gjennomføringen av elevenes opplæring og bistår elevene med praktiske gjøremål. Skolen benytter en digital læringsplattform slik at du må beherske IKT som undervisnings- og arbeidsverktøy.

Kvalifikasjoner:
- Fagbrev og erfaring som barne- og ungdomsarbeider
- Erfaring med og ønske om å jobbe med målgruppen
- Erfaring med utfordrende atferd/utagering og ønske om å jobbe med dette
- Evne til å delta i fysisk aktivitet sammen med ungdom

Personlige egenskaper:
Vi søker etter en positiv og engasjert medarbeider som ser muligheter i en til tider krevende og hektisk arbeidshverdag. En medarbeider som har bidrar til samarbeid i et felleskap der ulike profesjoner jobber sammen med elevene i sentrum.

Tilsettingsvilkår:
For stillingene gjelder lønn og arbeidsvilkår ut fra det til enhver tid gjeldene lov- og avtaleverk. Stillingen som fagarbeider er plassert i stillingskode 6572. Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato (i henhold til Opplæringslova § 10-9).

Annet:
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med skolen på telefon 32 22 05 00 eller direkte til avdelingsleder Hege Sundet, t. 32 22 05 69/472 34 244.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet.
Innlevert / innsendt dokumentasjon returneres ikke. Søkere bes oppgi referanse.

For mer informasjon:

Contact person:

Hege Sundet, phone: +47 32220569, cell: +47 47234244, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com