SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Brannkonstabel

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3265090912

Closing date: 19-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Brannkonstabel - Forsvarsbygg utleie

Ved marknadsområde Hålogaland, lokasjon Reitan er det ledig stilling som brannkonstabel. Funksjonsnemning: Operativ røykdykkar med tilleggsfunksjon i brannavdeling.

Forsvarsbygg har som målsetjing at arbeidsmiljøet vår skal pregast av å vere tverrfagleg, mangfaldig og likestilt. Vi ønskjer difor ei verksemd der alder, kjønn og etnisitet til våre tilsette er balansert. Vi ønskjer å knyte til oss nye medarbeidarar som kan påverke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre, www.forsvarsbygg.no/karriere.

Arbeidsoppgaver:

Utføre røykdykkar-/vakttenesta i høve til tilleggsavtale mellom Forsvarsbygg, marknadsområde Hålogaland og FOH.
Fagleg vurdering og framlegg til forbetringar og utviklingspotensiale av organisasjonen.
Utføre kontrollar/vedlikehald i høve til avdelinga sine gjeldande rutinar/kontrollordningar.
Saksbehandling, fagrelaterte samt førefallande arbeid i Forsvarsbygg, MO Hålogaland sitt område ved behov.
Assistere sjef brannavdeling ved behov.
Følgje "Instruks for vakt/røykdykkar, Brannavdelinga", "Instruks for nestvaktsjef vakt/brann, Brannavdelinga" samt alle instruksar som regulerer utøving av vakt/røykdykkartenesta ved FOH.

Ansvar:
Tilsyn med dagleg drift med tanke på vaktlister/turnusplanlegging og ajourføring av personelloppsett for avdelinga.
Ansvarleg for tenesta på vakt, vaktleiar.
Drive opplæring og øving av brann/vaktorganisasjonen.
Ivareta HMS og IK-rutinar, samt følgje opp Brannavdelinga sitt ansvarsområde innan internkontroll.
Fagleg og operativ underlagt sjef Brannavdeling.
Fungere som nestvaktsjef ved nestvaktsjef Brannavdeling sitt fråvær.

Kvalifikasjonar:
Relevant utdanning frå vidaregåande skole.
Førarkort klasse B.
Til ei kvar tid tilfredsstille dei gjeldande krav til helse (fysisk og psykisk), som gjeld for stillinga.
Røykdykkarsertifikat frå Forsvarets brannskoler, eller Noregs brannskole.
Relevant instruktøropplæring, eller vere villig til å gjennomgå.
Sanitet nivå 2, eller grunnleggjande førstehjelp.

Ønska utdanning og praksis:
Gode generelle datakunnskapar
Brevkurs frå Noregs brannskole.
Bakgrunn i tekniske fag/fagbrev innan relevant fagretning.
Må kunne tryggingsklarerast for Hemmeleg.
Utdanningsnivå
Vidaregåande skule

Personlege eigenskapar:
Utadvendt
Sjølvstendig
Kundeorientert
Nøyaktig
Ryddig og representativ åtferd
Strukturert og løysningsorientert

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Løn som brannkonstabel, kode 0188, ltr. 28-33, iht. Staten sitt lønnsregulativ.
Eit ope, spanande og kreativt arbeidsmiljø.
Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver.
Eit unikt høve til å bli medarbeidar i ei av landets mest dynamiske og spanande eigedomsbedrifter.
Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
Bedriftshelseteneste.

For mer informasjon:

Contact person:

Kent Are Kaspersen Serviceleiar, phone: + 47 402 47 007
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com