SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Branningeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Hauglandshella

Employer: Askøy kommune

Reference: 2940578863

Closing date: 28-02-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Branningeniør - Askøy brann og redning

Askøy Brann & Redning er et sikkerhets- og serviceorgan i Askøy kommune. Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø.

Seksjonen er delt inn i to arbeidsområder, forebyggende og beredskap. Pål Fromreide Hansen er Brannsjef.

Arbeidsoppgaver:

Motivasjons- og informasjonsarbeid i henhold til brannlovgivningen.
Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern.
Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekter etter HMS-og brannlovgivningen.
Utføre tilsyn etter forskrift om håndtering av farlig stoff.
Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid.
Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen.
Stillingen kan inngå i rullerende overordnet hjemmevakt. Overordnet vakt skal alltid oppholde seg i Askøy kommune

Kvalifikasjoner:
Utdanning som ingeniør eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning.
Forebyggende kurs ved Norges Brannskole.
Annen bakgrunn/erfaring vil også bli vurdert.
Saksbehandlerkompetanse.
Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.
Instruktørerfaring innen brann/ førstehjelp
Førerkort klasse B.(E)
Utrykningsertifikat ( kode 160)
Beredskapsutdanning trinn 3

Utdanningsretning:
Annet

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.
Evne til å jobbe selvstendig så vel som i gruppe.
Gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter avtale.
Fleksibel arbeidstid
Gode treningsfasiliteter

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Pål Fromreide Hansen Brannsjef, phone: +47 98256620

Contact person:

Tony Nyberg Leder forebyggende avdeling, phone: +47 95290332
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com