SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Förstelärare

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Borås

Employer: Borås stad

Reference: 44:2016:238

Closing date: 2016-11-06

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Borås stad on:

Facebook

Förstelärare i Svenska som andraspråk, sva

Kommungemensam förskola – skola, CFL, centrum för flerspråkigt lärande.

CFL är en gemensam skolorganisation i Borås Stad och ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, samt bedriver Borås Stads förberedelseklasser, modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag ”lust att lära – möjlighet att lyckas”

Anställningsvillkor:

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid t.o.m. 2019-06-30. Tillträde 2016-12-01 eller enligt överenskommelse. Du har eller kommer få en tillsvidareanställning som lärare, som du kommer vara tjänstledig ifrån.

Arbetsuppgifter:
Huvuddelen för förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du kommer att arbeta i förberedelseklass med undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete och samarbeta med lärare och andra berörda aktörer. Du får arbeta med nyanlända och möta nya spännande kulturer. I tjänsten kan även ingå kartläggning, uppföljning av elevers övergång till andra skolor mm. I uppdraget ingår ansvar för en grupp elever.

‑ Arbetet som förstelärare innebär även särskilda arbetsuppgifter:
‑ Utveckla undervisningen på den egna enheten eller på andra skolor i Borås Stad
‑ Hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner.
‑ Auskultation och handledning i undervisningssituationer
‑ Verka som samtalsledare och handledare
‑ Handleda andra lärare i frågor kopplade till Sva-ämne

Du kommer ha din anställning i vår verksamhet men samordnas övergripande av Utvecklingsenheten.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har lärarlegitimation i ämnet sva och att du:
‑ Genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
‑ Har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
‑ Kan omsätta styrdokumenten i praktiken
‑ Har gedigna ämneskunskaper
‑ Har god förmåga och mandat att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt lärande
‑ Har visat engagemang och gediget intresse för skolutvecklingsfrågor
‑ Har god förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket
‑ Behärskar att undervisa med modern teknik
‑ Samt att du även i övrigt, av huvudmannen, bedöms som särsklit kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Välkommen med din ansökan senast 2016-11-06. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Upplysningar lämnas av:

Contact person:

rektor för Förberedelseklasser Nalin Selcuk, phone: +46 (0)33-35 52 16

Contact person:

Facklig företrädare nås via Borås Stads växel, phone: +46 (0)33-35 70 00
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com