SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Specialpedagog/speciallärare

Number of positions: 2

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Borås

Employer: Borås stad

Reference: 44:2013:125

Closing date: 2013-10-20

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Borås stad on:

Facebook

Specialpedagog/speciallärare

I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll.

Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Specialpedagogiskt kompetenscentrum, SPKC, är en central verksamhet inom kommungemensam förskola/skola i Borås Stad. Vi har totalt 17 medarbetare bestående av specialpedagoger med olika spetskompetens, socionomer, psykolog, och medicinskt ledningsansvarig sköterska.

Vårt uppdrag är att arbeta kommunövergripande för likvärdig utbildning och ökad måluppfyllelse med fokus på barn och elever i behov av särskilt stöd. Arbetsättet ska vara salutogent och inkluderande. SPKC har ansvar för mottagandet till grundsärskolan och gymnasiesärskolan, och ett särskilt prioriterat uppdrag att förbättra skolsituationen för elever med autismspektrumstörning.

SPKC söker nu två specialpedagoger/speciallärare.

Arbetsplats

Specialpedagogiskt kompetenscentrum, Kommungemensam förskola och skola, Stadsdelsförvaltningen Norr.

Anställningsvillkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-12-01.

Arbetsuppgifter:
Som specialpedagog på SPKC arbetar du både på uppdrag av skolhuvudman och rektor/förskolechef. Som specialpedagog på SPKC trivs du med att arbeta tvärprofessionellt vilket innebär att du samarbetar med övriga professioner på SPKC. Du bidrar till verksamhetsutveckling inom förskola, skola, gymnasiet, grundsärskola och gymnasiesärskola. Du är en kvalificerad samtalspartner/rådgivare till rektor, förskolechef och elevhälsa. Du arbetar med fortbildning och konsultativa insatser till personal inom samtliga verksamheter i förskolan, grundskolan, särskolan, gymnasiet och gymnasiesärskola i Borås stad. Vi erbjuder omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter med möjligheter till personlig utveckling.

Kvalifikationer:
Du har grundskollärarexamen eller förskollärarexamen med påbyggnadsutbildning till specialpedagog/speciallärare. Du har kunskaper och erfarenheter från någon eller flera av verksamheterna förskola, särskola, grundskola. Det är meriterande om du har spetskompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess pedagogiska konsekvenser. Det är meriterande om du har kunskaper och erfarenheter av särskolan. Du måste ha en positiv syn på det inkluderande arbetssättet i förskolan/skolan.

Din samarbetsförmåga är god och du tycker om att arbeta med andra människor. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du är självgående och kan själv strukturera angreppssätt och driva arbetet framåt.

Upplysningar lämnas av:

Contact person:

Enhetschef Lena Johansson, phone: +46 (0)33-35 51 40

Contact person:

Facklig kontaktperson för Lärarförbundet Lisbeth Hall, phone: +46 (0)33-35 76 83
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com