SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: undervisningsinspektør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Bodø Kommune

Reference: 1266/2015-MJ

Closing date: 04-10-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bodø kommune on:

Facebook

undervisningsinspektør

Ved Løpsmark skole er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør. Vikariat med tiltredelse snarest og til 31.07.2016.

Løpsmark skole er en 1 - 10 skole. Skolen ligger ca. 6,5 km fra Bodø sentrum og har 301 elever og ca. 48 ansatte. Skolens administrasjonsressurs er på 200 %.

Løpsmark skole er i stadig utvikling og det jobbes målrettet og systematisk for at vi skal kunne gi våre elever et godt skoletilbud, dette med høyt faglig trykk i trygge omgivelser. Skolen ligger idyllisk til med nærhet til fjell og sjø.

Vi søker undervisningsinspektør som vil inspirere og veilede ansatte, skape kontakt og tillit i forhold til alle samarbeidsparter, arbeide målstyrt, delta i og lede endringsprosesser og være beslutningsdyktig. Undervisningsinspektøren inngår som en del av skolens lederteam.

Arbeidsoppgaver:

Undervisningsinspektør inngår som en del av skolens lederteam og fungerer som rektor i rektors fravær.
Undervisningsinspektør skal bidra til pedagogisk utviklingsarbeid.
Andre oppgaver etter avtale med rektor.

Kvalifikasjoner:
Relevant høgskole-/universitetsutdanning.
Utdanning innenfor ledelse.
Erfaring fra og innsikt i lærerprofesjonen/skolefaglig bakgrunn.
Undervisningskompetanse og innsikt er sentralt.
Gode kunnskaper i bruk av IKT.

Vi ønsker en engasjert og motivert undervisningsinspektør som kan bidra aktivt i forhold til utvikling av skolen og medvirke til at våre bygninger fortsatt fylles med trivsel og læring.
Du må være initiativrik, strukturert og tydelig, samt være innstilt på å bidra til et positivt arbeidsmiljø. Du må kunne jobbe godt i team.

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn iht. kriterietall.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Ragny Wiik Rektor, phone: +47 75 55 69 01, cell: +47 909 55 599, email: Click here

Bodø kommune

har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst­ og kulturavdelingen, Helse­ og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons­, permisjons­ og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com