SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Undervisningsinspektør

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Bodø Kommune

Reference: 1209/2015 -AER

Closing date: 13-08-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bodø kommune on:

Facebook

Undervisningsinspektør Alstad ungdomsskole

Ved Alstad ungdomsskole er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør, vikariat ledig for tiltredelse snarest t.o.m. 31.07.16 med mulighet for forlengelse.

Alstad ungdomsskole har en ledelsesressurs på 200 %. Skolen ligger ca. 4 km fra Bodø sentrum og vil pr. 01.08.15 ha 320 elever og 38 ansatte. Alstad ungdomsskole jobber spesielt med elevaktiv læring og vurdering for læring. Skolen vektlegger i dette arbeidet bruk av digitale hjelpemidler, med kreativitet, variasjon og samarbeid som nøkkelord.

Arbeidsoppgaver:

Undervisningsinspektøren inngår som en del av skolens lederteam og skal være pådriver i skolens utviklingsarbeid og daglige drift. Andre oppgaver og fordeling av oppgaver etter avtale med rektor. Undervisningsinspektør fungerer som rektor i rektors fravær.

Kvalifikasjoner:
Relevant høgskole-/universitetsutdanning.
Utdanning innenfor ledelse.
Erfaring fra og innsikt i lærerprofesjonen og kvalitetsarbeid i skolen.
Gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy.

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

Lønn iht. kriterietall.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Erling H. Eiterjord Tittel rektor, phone: +47 75 55 64 01, cell: +47 413 06 403, email: Click here

Bodø kommune

har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst­ og kulturavdelingen, Helse­ og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons­, permisjons­ og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com