SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rådgiver rekruttering

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Bodø Kommune

Reference: 1213/2015-AKS

Closing date: 09-08-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bodø kommune on:

Facebook

HR-kontoret - rådgiver rekruttering

Ved HR-kontoret i Bodø kommune er det ledig 100 % stilling som rådgiver for snarlig tiltredelse.

Bodø kommune er Nordland fylkes største arbeidsplass og er inne i en krevende fase hvor ulike utfordringer skal håndteres på best mulig måte. For at Bodø kommune skal lykkes med sine ambisiøse utviklingsplaner vil det være avgjørende å tiltrekke samt engasjere framtidige og dyktige medarbeidere som tenker "utafor boksen". En viktig oppgave fremover blir dermed å rekruttere dyktige medarbeidere til mange forskjellige nøkkelposisjoner i kommunen. Som et ledd i dette arbeidet reviderer vi våre retningslinjer og prosedyrer for rekruttering, og setter økt fokus på personlig egnethet og bruk av testverktøy som seleksjonskriterium - i tillegg til formell kompetanse og relevant yrkesmessig erfaring.

For å få til dette trenger vi - deg!

Arbeidsoppgaver:

* Yte hjelp og støtte til ledere
* Strategisk kompetanseplanlegging
* Rekrutteringsarbeid inklusive bruk av relevante testverktøy
* Utviklingsarbeid når det gjelder retningslinjer (policies) og rutiner for rekruttering
* Opplæring/kurs/presentasjoner

Den som får jobben vil få ansvar for å utforme stillingen i ønsket retning og derfor vil endelig avklaring vedrørende oppgaver og ansvarsområder være avhengig av den tilsattes samlede kvalifikasjoner. Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen.

Egenskaper:
* Ønskelig med minimum 4-årig relevant høgskole-/universitetsutdanning.
* Bør ha formell fordypning innen HR.
* Solid erfaring innenfor stillingens hovedarbeidsområde
* Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og effektivt
* God skriftlig og muntlig framstillingsevne
* Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:
* Grunnleggende serviceinnstilling
* Utpregede relasjonsferdigheter
* Liker å ha, samt å ta, ansvar
* Liker høyt aktivitetsnivå
* Løsningsorientert innstilling
* Leverings- og sluttføringsevne
* Evne til teamarbeid
* Selvstendig, målrettet og strukturert
* Naturlig autoritet og integritet

Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Vi tilbyr:
* Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med støttende og tydelig ledelse og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
* Du vil møte engasjerte og dyktige medarbeidere med lang arbeidserfaring, godt humør og stor takhøyde.
* Du vil få god anledning til å velge jobbmetodikk, prege sentrale arbeidsprosesser samt påvirke prioriteringer
innenfor gitte rammer.
* Dette er en jobb for deg som søker muligheten til å lære, jobbe selvstendig og som ønsker å sette ditt
personlige preg på en dynamisk og krevende jobb. Du får energi fra kompliserte utfordringer.

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Det vil bli gitt lønn etter avtale og søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Kathrine Sølberg Fagleder, cell: +47 90840327, email: Click here

Contact person:

Per Gunnar Pedersen HR-sjef, phone: +47 91690982, email: Click here

Bodø kommune

har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst­ og kulturavdelingen, Helse­ og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons­, permisjons­ og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com