SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Bodø Kommune

Reference: 1211/2015 - AER

Closing date: 21-08-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bodø kommune on:

Facebook

Pedagogstilling innsatsteamet

Ved Innsatsteamet (skolenes innsatsteam) er det ledig 100 % stilling, vikariat ledig for tiltredelse snarest t.o.m. 31.07.16.

Innsatsteamet bistår skolene dersom det er enkeltelever eller grupper av elever som av ulike årsaker ikke får et godt nok skoletilbud. Teamet arbeider på alle grunnskoler i Bodø kommune. Bodø kommune arbeider på mange områder for at alle elever skal få et godt skoletilbud. Vi har lærere med høy kompetanse, utviklingstiltak som "Skolebasert kompetanseutvikling", fokus på klasseledelse og på et godt samarbeid med elevene og deres foresatte. Innsatsteamet har gjennom seks år utviklet en spesiell kompetanse på kartlegging og problemløsning i samarbeid med elever, foreldre og ansatte i skolen. Teamet preges av tett samarbeid, god takhøyde og gjensidig forpliktelse.

Arbeidsoppgaver:

Pedagogene i Innsatsteamet inngår i et løsningsorientert team som jobber med å kartlegge, øke forståelse, etablere systematiske tiltak samt å evaluere disse. Alt i tett samarbeid med elever, foreldre og ansatte i skolen.
Pedagogene i teamet har ansvar for å gjennomføre samarbeidsmøter med elever/foresatte og ansatte i skolen, samt følge opp igangsatte tiltak og bidra til å koordinere samarbeidet med PPT, BUP, fastleger eller andre aktører.
I tillegg gjennomfører teamet opplæring for ansatte i skolen, med hovedvekt på analyser og igangsetting av endringsprosesser rundt enkeltelever eller grupper av elever. Teamet bistår også med råd og veiledning til lærere og rektorer når det er behov for det.

Kvalifikasjoner:
Relevant høgskole-/universitetsutdanning
Erfaring fra skoleverket
Er handlings-/tiltaksorientert
Har evne til å jobbe systematisk og fleksibelt i team
Har evne til å jobbe selvstendig
Har evne til refleksjon
Har gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Den som tilsettes må disponere egen bil.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf. Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tore Tverbakk Tittel undervisningssjef, phone: +47 918 08 035, cell: +47 75 55 60 40, email: Click here

Contact person:

Terje Dypfest Tittel koordinator innsatsteamet, phone: +47 900 96 630, email: Click here

Bodø kommune

har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst­ og kulturavdelingen, Helse­ og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons­, permisjons­ og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com