SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Bodø Kommune

Reference: 1273/2015-JJ

Closing date: 18-10-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bodø kommune on:

Facebook

Barneverntjenesten - barnevernleder

Bodø kommune har ledig stilling som Barnevernleder

Vil du være med å forme fremtidens barnevern i Bodø - så har du en unik sjanse nå!

Stillingen som leder for Barneverntjenesten er en utfordrende lederstilling der du får anledning til å utvikle viktige tjenester til barn og unges beste.

Barneverntjenesten omfatter ca. 42 årsverk og er fra 1. mai 2015 en del av den nyopprettede Barne- og familieenheten (BFE) i Oppvekst- og kulturavdelingen. Enheten skal være innovativ og utviklingsorientert lmed hensyn til god samhandling om tjenester til barn og unge. Foruten Barneverntjenesten bestå renheten av Helsesøster- og Jordmortjenesten, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Ergoterapi- og Fysioterapitjenesten, Psykologtjenesten og Familiesentrene. Stillingen rapporterer til leder for BFE og inngår i enhetens ledergruppe.

Ansvar:

Å utvikle mål og strategier for Barneverntjenesten og ivareta det formelle lederansvaret for denne, herunder:
- ledelse og utvikling av Barneverntjenesten, slik at oppgaver som følger av lovverk, kommunale vedtak og målsetninger blir utført med hensyn til barnets beste
- å bidra aktivt til at utsatte barn og unge i Bodø får den hjelp de trenger og har krav på tidligst mulig
- å sikre best mulig ressursutnyttelse i tjenesten

Dine oppgaver:
Stillingens myndighetsområde er knyttet til relevant lovverk, faglige retningslinjer og vedtatte budsjettrammer, herunder:
- å utvikle mål og strategier for Barneverntjenesten i tråd med innbyggernes behov
- å utarbeide budsjett og drive god økonomistyring
- å være pådriver for innovasjon og nytenking i tjenesteområdet
- å bidra til kompetente og engasjerte medarbeidere som holder en god faglig standard

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter deg som:
- har erfaring som leder på tilsvarende nivå og fra offentlig tjenesteforvaltning
- har gode administrative egenskaper
- har kunnskap om kommunalt lov- og avtaleverk
- er en tydelig og inspirerende leder og som er engasjert, systematisk og resultatorientert
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:
- en viktig, utfordrende og sentral lederstilling
- et godt kollegialt ledernettverk
- gode muligheter for faglig og personlig utvikling
- engasjerte medarbeidere med gode fagkunnskaper
- god pensjonsordning
- lønn etter avtale

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jfr. Lov om barneverntjenester § 6-10. (skal ikke vedlegges søknaden).

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs
ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på
utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Grete Willumsen Tittel Enhetsleder, phone: +47 75 55 60 44, email: Click here

Bodø kommune

har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst­ og kulturavdelingen, Helse­ og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons­, permisjons­ og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com