SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Programrådgiver/arbeidsmarkedskontakt

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Bodø Kommune

Reference: 1297/2015-EMT

Closing date: 08-11-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bodø kommune on:

Facebook

Flyktningkontoret - programrådgiver/arbeidsmarkedskontakt

Vil du bidra til å styrke kommunens arbeid med kvalifisering av nybosatte flyktninger?

Ved flyktningkontoret er det ledig fast 100 % stilling som programrådgiver med spesielt ansvar knyttet til arbeidsmarkedet. Stillingen er tilknyttet kontorets kvalifiseringsteam og kan tiltres snarest. Ved intern tilsettelse kan det bli ledig vikariat med mulighet for fast tilsetting.

Flyktningkontoret er en del av kommunens oppvekst- og kulturavdeling. Kontoret har 16 ansatte og skal nå utvide med 2 nye stillinger. For 2015 har Bodø kommune inngått avtale med staten om å bosette 112 flyktninger. Kommunen er anmodet om å bosette minst 110 flyktninger de kommende år.

Flyktningkontoret har et hovedansvar for å følge opp kommunens avtale med staten om å bosette flyktninger i Bodø kommune i tett samarbeid med andre enheter i kommunen. Omfattende integrerings- og kvalifiseringsarbeid gjennom det 2-årige introduksjonsprogrammet er sentral del av flyktningkontorets ansvar.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er todelt. Som programrådgiver vil du følge opp et antall deltakere i introduksjonsprogrammet.
Din rolle vil være å bistå den enkelte i utarbeidelse av plan og gjennomføring av introduksjonsprogrammet.
Som arbeidsmarkedskontakt vil du ha et spesielt ansvar knyttet til å utvikle kontorets markedsarbeid. Funksjon som arbeidsmarkedskontakt er under utvikling. Fordeling av tid mellom funksjonene må innarbeides, men som utgangspunkt vil det være fordelt 50/50. Endring av arbeidsoppgaver må påregnes ut fra behov ved kontoret og eventuelle endringer i organisasjonen.

Arbeidsoppgavene som programrådgiver består blant annet av:
- Oppfølging, råd og karriereveiledning av deltakere i introduksjonsprogrammet, med mål om arbeid eller utdanning
- Saksbehandling etter introduksjonsloven
- Tett oppfølging av programdeltakere gjennom 2-årig introduksjonsprogram
- Utadrettet kontakt og samarbeid som del av oppfølgingen av deltakere

Arbeidsoppgavene som arbeidsmarkedskontakt består blant annet av:
- Etablere kontakt og nettverk med aktuelle arbeidsgivere og andre arbeidsmarkedsaktører
- Tilrettelegge for reelle jobbsjanser for programdeltakerne.
- Undersøke og holde oversikt over arbeidsmarkedet lokalt og regionalt, med fokus på ufaglærte arbeidsplasser i Bodø.
Herunder å ha innsikt i kompetansekrav og kvalifiseringsløp for tilgjengelige jobber. Samarbeid med NAV,
karrieresenteret, bemanningsbyrå og ulike utdanningsinstitusjoner vil være aktuelt.
- Rådgivende funksjon overfor andre programrådgivere ved flyktningkontoret knyttet til arbeidsmarked og
hensiktsmessige kvalifiseringsløp for programdeltakere
- Samarbeid med aktører som voksenopplæringen, NAV og andre om koordinert rekruttering av praksisplasser
og oppfølging av arbeidsgivere

Kvalifikasjoner:
Til stillingen søker vi deg som:
- har minimum 3-årig relevant høyere utdanning på bachelornivå
- har erfaring og nettverk fra arbeid mot arbeidsmarkedet. Evne til å etablere nettverk og forståelse for
arbeidsmarkedsarbeid kan kompensere for konkret erfaring og nettverk
- har erfaring med oppfølging av personer og familier og karriereveiledning
- har kunnskap om kommunal forvaltning
- har evne til å arbeide effektivt, selvstendig og målrettet
- har dokumentert måloppnåelse fra nåværende eller tidligere jobber

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. Vi søker en positiv, fleksibel og resultatorientert person.
Du må takle en krevende og hektisk hverdag. Forståelse og engasjement for arbeid med mennesker er en forutsetning.

Vi tilbyr:
Utfordrende arbeidsoppgaver med en spennende brukergruppe og engasjerte kolleger.
Lønn etter formelle kvalifikasjoner og gjeldende tariffavtale.

Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.
Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke
sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.
Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom
på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.
Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.
Dette gjelder også for interne søkere.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elsa Stensøy fagleder, phone: +47 469 58 799, email: Click here

Contact person:

Daniel Wie Sandbakk leder flyktningkontoret, phone: +47 911 57 042, email: Click here

Bodø kommune

har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst­ og kulturavdelingen, Helse­ og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons­, permisjons­ og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com