SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 5

Contract type: Fast/Vikariat

Location: Tromsø

Employer: Tromsø Kommune

Reference: 0113

Closing date: 22.03.2013

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Tromsø kommune on:

Facebook
Twitter

Bli lærer i Tromsø kommune

Tromsøskolen består av i alt 35 enheter av ulik type, størrelse og beliggenhet; fra store ungdomsskoler i sentrum til små fådelte skoler i utkanten. Felles prioriterte utviklingsmål for alle skolene er forbedring av tilpasset opplæring, satsing på basisferdigheter og å utvikle gode læringsmiljø.

Bli lærer i Tromsø kommune

Tromsø kommune vil fra 1. august ha et antall lærerstillinger ledig i grunnskolen.
Det vil både være vikariater og faste stillinger av ulike størrelser.

På kommunens nettsted www.tromso.kommune.no , er det en lenke til ledige lærerstillinger. Der vil du finne en oversikt over ledige stillinger og elektronisk søknadsskjema.

Søknadene skal leveres elektronisk. Vi ber søkerne om å lese nøye gjennom veiledningen og hjelpetekstene som er lagt til de enkelte felt. For nærmere informasjon om skjemaet og utfyllingen, kan søkeren kontakte Servicetorget, Tromsø kommune, tlf. 77 79 00 00.

Denne utlysningen har referansenummer 0113.

Kvittering for mottatt søknad blir sendt elektronisk. Søknadene gjelder fram til 1. september for ledige stillinger ved de skolene som er krysset av i søknaden.

Ved tilsetting vil skolene legge vekt på utdanning og erfaring, men også personlig egnethet vil telle med. Søkerne må regne med å bli kalt inn til intervju.

Tilsetting og avlønning skjer i henhold til de lover, regler og avtaleverk som gjelder. Lærere som blir tilsatt må legge fram gyldig politi- og tuberkulinattest.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med

Contact person:

Tromsø kommune Servicetorget, phone: +47 77 79 00 00
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com