SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Bærum kommune

Reference: 3623975288

Closing date: 03-12-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Psykolog/psykologspesialist søkes til MST CAN teamleder/veileder - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og fem fagavdelinger; avdeling mottak, undersøkelse og barnevernvakt, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg og avdeling tiltak.

arneverntjenesten i Bærum har i samarbeid med Asker barneverntjeneste etablert et behandlingsteam som det første i Norge av denne type. Det spesielle for barnevernet her er at familiene får både terapeutisk og praktisk intervensjon av en instans og av ett team. MST CAN - Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect, er en tidsavgrenset evidensbasert behandlingsmetode for familier med barn og ungdom hvor det forekommer fysisk mishandling og/eller omsorgssvikt. Terapeutene jobber i hjemmet med hele familien og i dens nærmiljø og skole for å forhindre omsorgsovertagelse og plassering utenfor hjemmet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. MST CAN er utviklet i USA, og implementeringen skjer i samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Et MST CAN-team består av en leder/veileder som er faglig og personaladministrativ leder av teamet, tre terapeuter og en miljøterapeut. Stillingene innebærer en unik mulighet for opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for familier med barn og unge utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Spesiell opplæring innen MST CAN vil bli gitt. Den som tilsettes må kunne delta på opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen. Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt. Veileder er tilgjengelig for terapeutene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. MST-veileders tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-veiledere, og er godt økonomisk kompensert.

Arbeidsoppgaver:

Faglig og personaladministrativt ansvarlig for teamet
Ansvar for ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter MST CANs prinsipper og praksis
Ansvar for løpende kontakt mellom teamet og MST CAN-konsulent
Ansvar for inntak i MST CAN
Ansvar for at MST CANs kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU
Delta i MST CAN-programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling
Ansvar for systemarbeid innad i organisasjonen og til samarbeidsinstanser

Kvalifikasjoner:
Profesjonsstudiet i psykologi og evt. utdanning som psykologspesialist
Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. systemteori, familieterapi, kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt for traumebehandling og rusbehandling og sosial læringsteori
Ønskelig med ledererfaring
Ønskelig med videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
God skriftlig fremstillingsevne
Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Førerkort for bil og må kunne disponere bil i tjenesten.

Utdanningsretning:
Psykologi

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Evne til å jobbe selvstendig
Inneha beslutningsevne og evne til å oppnå resultater
Evne til å skaffe seg oversikt, jobbe strukturert og planmessig
Refleksjonsevne
Evne til å inspirere og engasjere
Initiativrik og resultatorientert
Stor arbeidskapasitet
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som
aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer
etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
som tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget
En arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsrettet, og som setter arbeidsmiljø i høysetet.
Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.

Offentlig tjenestepensjonsordning
Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet

Annet:
Orginale eller bekreftede kopier av vitnemål og attester, tas med på intervju.
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Gyldig politiattest iht. Barnevernloven § 6-10 må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bærum kommune og NUBU. Søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mari Hagve Tjenesteleder, phone: +47 48284842

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com