SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prest

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Beiarn

Reference: 1555813689

Closing date: 21-10-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Beiarn > > >

Follow Beiarn on:

Facebook

Sokneprest i Salten prosti med særskilt tjenestested Beiarn

Vil du være med å videreutvikle det lokale menighetsarbeidet i et sokn som har fokus på trosopplæring og gudstjenesteutvikling? Som sokneprest i Beiarn vil du gjøre tjeneste i et fellesskap hvor den nordnorske folkekirka er god rotfestet.

Soknet har to kirker i god stand. Beiarn kirke fra 1873 på Moldjord med tre hundre sitteplasser og Høyforsmoen kirke fra 1960 på Tollå med ca hundreogtjue sitteplasser. Ansatte i soknet er kirkeverge i 50% stilling, kontorfullmektig i 40 %stilling og kirketjenest/kirkegårdsarbeider i 91 % stilling. Det er ikke ansatt organist men frivillige dekker opp tjenesten. Menigheten har familiekor og barneklubb og et aktivt diakoniutvalg.

Beiarn sokn er sammenfallende med Beiarn kommune. Kommunen har om lag 1.100 innbyggere og hovednæringen er jord- og skogbruk. Beiarn er en naturskjønn kommune med fjell, elv, fjord og vidde lett tilgjengelig. Avstander til de nærmeste tettstedene er Rognan, 50 km, Fauske, 84 km og Bodø 110 km. Salten prosti har et godt og allsidig kollegafellesskap med fokus på å finne nye veier for kirken i Salten, med vekt på faglig utvikling og trivsel i tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

Det er 55 forordnede gudstjenester årlig. Det er i tillegg årlig ca 10 dåp, 15 konfirmanter, 20 begravelser og et par vielser. Soknepresten har andakt på sykehjemmet annenhver torsdag. Kommunen har to skoler med godt samarbeid mellom skole og kirke. Menigheten ønsker å satse på trosopplæring og er godt i gang med planarbeidet som ivaretas av et utvalg på fire hvor soknepresten inngår.

Vi tilbyr
Menighetens kontorlokaler ligger like ved kommunehuset på Moldjord og bidrar til god kommunikasjon og nærhet til kommunens administrasjon.
Det er knyttet boplikt til stillingen. Presteboligen ligger i utkanten av boligfeltet Holmen, med flott turterreng like utenfor døra. Boligen er bygd i 1980 og er på 133kvm. I hoveddetasjen er det entré, stor vinkelstue med parkett, kjøkken, gang, tre soverom og stort bad. I tillegg utgang til terasse. I sokkeletasjen er det stue/ arbeidsrom med utgang til hagen, to soverom, bad med dusj og boder. Det er innstallert varmepumpe og vedovn samt varmekabler i sokkeletasjen.

Stillingen blir lønnet i stillingskode 0930 Sokneprest - lønnstrinn 54-81. Skyssgodtgjørelse utbetales etter Statens regulativ. Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse. For bruken av tjenestebolig svares husleie etter fradragsregulativets bestemmelser. Den som tilsettes må finne seg i de bestemmelser som blir truffet om leie og bruk, eventuelt også flytting av bosted. Bokmål er målform i skole og kirke. Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. Kvinner oppfordres til å søke. Den som tilsettes har seks måneders prøvetid. Samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt, jfr. Arbeidsmiljølovens § 13.4.2. Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise barneomsorgsattest.

Utdanningsnivå
Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
Praktisk teologisk utdanning
Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

Arbeidssted
Sokneprestkontoret,
8110 Moldjord

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Ivar Vorren. Avdelingsleder Personal og økonomi, phone: +47 75 54 85 67

Contact person:

Dirk Gieselmann. Fung prost i Salten, phone: +47 75 60 45 10

Vi foretrekker elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkesystem (Webcruiter).

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com