SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingssykepleier

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3148244299

Closing date: 17-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Avdelingssykepleier hjemmetjenesten - Hjemmetjenesten felles

Avdeling rehabilitering og omsorg er i en spennende utvikling! Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov. Utviklingen skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling og tilpasning av organisering. Fokus på brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.

For å videreutvikle vår kompetanse og forbedre tjenestene deltar vi i to viktige Oslo-prosjekter: Tillitsmodellen og Nettverk og frivillighet. Vi har innført hverdagsrehabilitering og skal også gjennom et internt og inspirerende prosjekt -demensvennlige hjemmetjenester- tilpasse tjenestene for personer med demens og deres pårørende.
Hjemmetjenesten omfatter praktisk bistand, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapitjenesten 18+ samt tre omsorgsboliger med tjenester.

Arbeidsoppgaver:

Personal- fag- og budsjettansvar for en hjemmesykepleiegruppe og en omsorgsbolig med tjenester
Bidra til å videreutvikle kvaliteten på tjenestene
Drifte og utvikle tjenesten innenfor vedtatte budsjettrammer
Motivere og veilede medarbeidere for å nå tjenestens mål om gode og fleksible tjenester
Ansvar for implementering av vedtatte prosjekter og tiltak på eget tjenestested
Bidra aktivt i hjemmetjenestens lederteam
Bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom tjenestene, til beste for brukeren
Medlem i hjemmetjenestens kvalitetsgruppe
Arbeidstid 37,5 timer per uke

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
Dokumentert norskkompetanse tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1
Ledererfaring
Tilleggsutdanning innen administrasjon og ledelse
Relevant erfaring fra hjemmetjenesten
Beherske IKT verktøy
Erfaring med GAT arbeidsplan, Agresso, Gerica dokumentasjon

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Interesse for utvikling, fag og ledelse
Forståelse for endrings- og omstillingsarbeid
Gode samarbeidsegenskaper
Evne til å tenke og handle målrettet
Fleksibel, positiv og løsningsorientert
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Et spennende arbeidsted i utvikling
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og medarbeidere med mye fagkompetanse
Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Fleksitid avtale
Stillingen lønnes i ltr. 52 (kr 638 100)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anita Nilsen avdelingssykepleier, phone: +47 932 30 171, email: Click here

Contact person:

Christelle S Nilsson seksjonssjef hjemmetjenesten, phone: +47 970 33 210, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com