SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingssjef

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Helse Stavanger HF

Reference: 4322183449

Closing date: 15-01-2021

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Helse Stavanger on:

Facebook

Avdelingssjef for plastikk- og håndkirurgisk avdeling

Plastikk- og håndkirurgisk avdeling er en avdeling i kirurgisk klinikk. Avdelingen har stor bredde i behandlingstilbudet og et nært samarbeid med blant andre endokrinkirurgi, operasjon, anestesi og hudavdelingen.
Vi behandler i hovedsak pasienter med ulike infeksjoner og sår, brannskader, sene- og nerveskader i hånd, oppbygging/rekonstruksjon av bryst etter brystkreft og fjerning av bryst profylaktisk.

Plastikk og håndkirurgisk avdeling består av poliklinikk, sengepost, operasjonsavdeling og en egen ergoterapiseksjon.
Avdelingen har en høy operativ og poliklinisk virksomhet.

Vi søker nå etter ny avdelingssjef, med tiltredelse 01.03.2021. Avdelingssjefen har et totalansvar for avdelingens drift og rapporterer til klinikksjef. I dette ligger ansvar for økonomi, personal, kvalitet, HMS og drift.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomiske resultater innen egne enheter
Fremme og tilrettelegge fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning i avdelingen sammen med avdelingsoverlege og avdelingsledelse
Representere plastikk- og håndkirurgisk avdeling i råd og utvalg på SUS og eksternt, herunder være med i klinikksjefens ledergruppe
Bidra til at beslutningene som fattes i klinikkens ledergruppe har god kvalitet og ivaretar faglig kvalitet, pasientsikkerhet, pasientforløp og arbeidsmiljø innenfor gjeldende rammer
Ansvar for å utvikle ledelse, sikre utvikling av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle seksjoner og poster
Sikre god samhandling internt i avdelingen og på tvers i klinikken, herunder ivareta et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
Kontinuerlig identifisere forbedringsområder og bidra til en kultur for kontinuerlig forbedring
Bidra i strategisk utviklingsarbeid, også inn mot utvikling av det nye sykehuset (Nye SUS). Det kan i denne sammenheng bli aktuelt med utvidet ansvarsområde for avdelingssjefen

Kvalifikasjoner:
Relevant høyskole/universitetsutdanning
Ønskelig med lederutdanning eller relevant ledererfaring fra en stor organisasjon med dokumenterte resultater
God kjennskap til /erfaring med organisering av poliklinikk, operasjonsvirksomhet og sengepost
Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper:
Gode leder- og samarbeidsevner, evne til å bygge opp og fasilitere tverrfaglig samarbeid mellom ulike fag og yrkesgrupper
Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Interesse for/erfaring innen fagområdet og samtidig helhetstenkende
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende oppgaver i en organisasjon i endring
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

For mer informasjon:

Contact person:

Anne Ree Jensen Klinikksjef, phone: +47 51 51 83 29, cell: +47 46 91 86 92
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com