SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4127621322

Closing date: 26-09-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsledere

Er du en av våre to nye avdelingsledere for barnetrinnet?

Ved Tonstad skole er det fra 1. januar 2020 ledig to faste 100 prosent stilling som avdelingsleder for per tiden henholdsvis 1.-4.trinn og for 5.-7.trinn. Det er tillagt undervisning eller brukernære oppgaver til stillingen og fra nyttår vil det være 60 prosent ledelse og 40 prosent undervisning/brukernære oppgaver.

Tonstad skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på Tiller med ca 490 elever i skoleåret 2019/2020. Vi har i også en spesialavdeling med byomfattende tilbud for elever innenfor autismespekteret. Skolens SFO gir i hovedsak et tilbud til barn på 1. - 4. trinn. Personalet på ca 95 ansatte består av lærere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.

Tonstad skole arbeider med å skape et godt helhetlig læringsmiljø med et positivt fokus på utvikling, læring og fremgang. Våre utviklingsområder er knyttet til leseopplæring, klasseledelse og relasjonskompetanse. Skolen arbeider også med vurdering for læring, samt videreføring av Tonstad skole som respektskole. Vi jobber aktivt med fagfornyelsen og har utarbeidet en ny pedagogisk plattform for praksisen ved skolen vår. Vi er organisert i team og arbeider for at alle elever skal oppleve faglig og sosial mestring, læring og utvikling.

Visjonen vår er: Vi ROR sammen mot målet! Relasjoner-Omsorg-Raushet

Avdelingslederne er en del av skolens ledelse som består av rektor, avdelingsleder pt. ungdomstrinn, avdelingsleder SFO og avdelingsleder for spesialavdelingen.

Som avdelingsleder ved Tonstad skole forventes gode kunnskaper innenfor eget fag. Man må være endrings- og utviklingsorientert og ha stor evne til samarbeid. Man må være fleksibel og kunne se muligheter. Søkernes faglige kompetanse, evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vurdert. Stillingene innebærer personalansvar, i tillegg til ansvar innenfor utviklingsarbeidet og økonomi.

Vi søker deg som har høye ambisjoner på alle elevers vegne og som ønsker å gjøre en forskjell.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder ved Tonstad skole får du en spennende mulighet til å få et helhetlig lederansvar
Du blir en del av et lederteam på enheten
Du får en tydelig plass i styringsdialogen og blir endel av kommunens program for lederutvikling
Ansvarsområder vil blant annet være oppfølging av spesialundervisning, minoritetsspråklige og skolens satsingsområder
Koordinatoransvar for samisk
Ansvar for vikarhåndtering
Bidrar til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
Tar ansvar for fag, personal og økonomi i avdelingen
Følger opp undervisning og elevenes læringsprogresjon
Har god digital kompetanse
Er bindeledd mellom ulike personer, team og nivåer i organisasjonen og arbeider praksisnært
Ivaretar et godt samarbeid med foreldre
Det vil ligge noe undervisning/brukernære oppgaver til stillingen. For tiden 40 prosent
Medarbeiderne dine opplever et støttende lederskap, faglig utvikling og mestring i møtet med oppgavene
Avdelingslederne skal sammen med rektor ivareta hele skolens arbeid og de oppgaver rektor til enhver tid legger til stillingene
Du rapporterer til rektor og tar aktivt del i skolens lederteam

Kvalifikasjoner:
Du har formell undervisningskompetanse for og erfaring fra det aktuelle skoleslaget
Du har god kompetanse innen begynneropplæring i lesing, skriving og regning
Du har gjerne kompetanse innen økonomi, eventuelt god økonomiforståelse
Du har gjerne god analyse-, kartleggings- og vurderingskompetanse
Du har god skole- og systemforståelse
Du har gode samarbeidsevner både internt og eksternt
Skolelederutdanning og ledererfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:
Vi søker etter en person som har gode samarbeidsevner, er utviklingsorientert og positiv
Du er løsningsorientert og evner å formidle enhetens mål og retning til andre
Du har god relasjonskompetanse og møter alle med respekt
Du er initiativrik og klarer å håndtere mange hendelser samtidig
Du er trygg i arbeidet med å være med på å utvikle en skole for fremtiden
Du bruker IKT som verktøy i ledelse og utviklingsarbeid
Du er kreativ, har godt humør og pågangsmot
Du er åpen, modig og kompetent
Du har lyst å være med å prege utviklingen av Tonstad skole
Personene som ansettes skal være med og danne et komplementært lederteam, slik at personlige egenskaper vil bli tillagt vekt
Du er kreativ, har godt humør og glimt i øyet

Vi tilbyr:
Ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
En spennende, krevende og viktig jobb i et energisk og positivt arbeidsmiljø, med gode utviklingsmuligheter
Helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb
Mulighet for å ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger
Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
Arbeidsoppgaver hvor du får jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor skoleutvikling og ledelse
Mulighet for å bidra i et innovativ samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
Være en del av enhetens lederteam
En spennende skole litt utenom det vanlige. Vi er en kompleks og sammensatt organisasjon og er i stadig utvikling
Lønn i tråd med sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bjørnar Fjellhaug Rektor, phone: +47 41433375

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com