SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 19-07-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook

Avdelingsleder, veg - Kommunalteknikk

I perioden 2010 – 2025 skal det investeres 7 milliarder kroner for å forbedre transportsystemet i Trondheim. Kommunen trenger dyktige medarbeidere for å få gjennomført disse planene.

Kommunalteknikk søker etter:

Avdelingsleder, veg. Avdeling, veg har ansvar for forvaltning, utvikling og drift av kommunens veger og gater. Avdelingen har 12 medarbeidere.

Avdelingsleder er teknisk sjefs rådgiver/støttespiller i forhold til budsjett, økonomi og produksjonsoppfølging. Avdelingsleder er faggruppens rettleder i fagspørsmål og har et spesielt ansvar for å sikre riktig kompetanse i faggruppen. Avdelingsleder skal også være prosjektansvarlig for viktige prosjekt innen fagområdet, samt gjennomføre ordinære saksbehandleroppgaver. Avdelingsleder er en del av ledergruppa ved enheten og er delegert personal- og økonomioppgaver på vegne av enhetsleder.

Krav til søker:
Utdannelse som sivilingeniør eller tilsvarende
Minimum 10 års relevant erfaring
Inngående kjennskap til fagfeltet
Erfaring i prosjektgjennomføring og drift/vedlikehold innen fagfeltet
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Lederegenskaper
Det er ønskelig at søker har erfaring i fra ledelse og prosjektledelse, samt kjennskap til offentlig forvaltning.

Vi tilbyr:
Kommunen står foran store utbyggingsoppgaver innen veg de kommende år, og vi kan derfor by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø. Stillings- og lønnsplassering etter kvalifikasjoner i Trondheim kommune.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Spørsmål rettes til:

Contact person:

Anne Kristine Misund, phone: +47 953 67 077

Postadresse: Trondheim kommune Kommunalteknikk Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com