SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Percentage: 100%

Location: Gravdal

Employer: Vestvågøy kommune

Reference: 12/1205

Closing date: 20-08-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Vestvågøy > > >

Proud ambassador!

Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Det er positivt å ha en stor og solid arbeidsgiver. Det er også svært positivt at vi har en arbeidsgiver som tilrettelegger for videreutdanning.

Read more

Ulla Brattli - Sykepleier

Avdelingsleder ved Vestvågøy sykehjem

Vestvågøy sykehjem er et nyrenovert somatisk sykehjem som som utgjør 4 avdelinger. 3 avdelinger har avdelingsleder som jobber delvis klinisk pasientrettet, og delvis administrativt (nærledelse) Post 3 er nylig opprettet som en korttidsavdeling , og er et ledd i å møte utfordringer i samhandlingsreformen. Korttidsavdelingen tar i mot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset. Avdelingen tar også imot pasienter fra kommunen til utredning, opptrening samt lindrende behandling og avlastning.

Vi søker avdelingsleder til korttidsavdelingen. (100% stilling administrativt)

Vi ønsker en tydelig leder med godt humør og som har evne å motivere ansatte. Som har et kunnskapsbasert holdning i arbeidet basert på kommunens verdigrunnlag. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, endringskompetanse og handlingskompetanse. Være en god veileder og koordinator i et fagteam sammensatt av bl.a sykepleier, leger, fysioterapeuter, annet helsepersonell. Du må være i stand til å ivareta egen og enhetens faglige utvikling, da det stilles store krav til avdelingens faglige kompetanse og omstillingsevne.

Leders ansvarsområde:
Rapportere til Enhetsleder, og plikter å holde Enhetsleder orientert om saker av betydning for avdelingens virksomhet og faglig utvikling.

Utøve ledelse for egen avdeling med ansvar for å forvalte og koordinere både de faglige og menneskelige ressursene innenfor de rammer som er vedtatt.

Lede og videreutvikle den faglige tjenesten i avdelingen i samarbeid med øvrig fagpersonell.

Drive opplæring og veiledning av ansatte

Kvalifikasjonskrav:
Autorisert sykepleier
Ledelses utdanning
Erfaring fra korttidsavdeling er ønskelig

Gode IKT kunnskape

Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:
Dyktige medarbeidere
Lederteam
Tverrfaglig samarbeid.
Lønn etter avtale
Velferdstiltak,bl.a.treningsavtale
Offentlig tjenestepensjon
Flyttegodtgjørelse

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til

Contact person:

konstituert enhetsleder Tove Laila Johansen, phone: +47 46 93 51 44, email: Click here

Vestvågøy kommune oppfordrer alle våre søkere å søke stilling via vårt digitale søknadsenter

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com