SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Hauglandshella

Employer: Askøy kommune

Reference: 2805103425

Closing date: 01-11-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder-100 % vikariat - Ravnanger ungdomsskole

Ravnanger ungdomsskole har ledig vikariat som avdelingsleder fra 01.01.2016 - 31.12.2016. Avdelingsleder inngår i skolens lederteam som en av tre avdelingsledere. Den ledige stillingen er på 10. trinn i inneværende skoleår.

Ledere i askøyskolen skal være «Best mulig - sammen». Det betyr at vi skal være best på:
Deling – Resultat - Læringskultur - «Walk the talk»
Ny temaplan skole har pekt på følgende felles satsingsområder:
- Læringsmiljø
- Vurdering for læring
- Grunnleggende ferdigheter

Ravnanger ungdomsskole er med i «Ungdomstrinn i utvikling» med mål om mer praktisk og variert undervisning og et sterkere kollektivt utviklingsarbeid (SKU). Skolen har valgt «Lesing i alle fag» som fokusområde denne høsten.

Arbeidsoppgaver:

• Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på trinnet.
• Følge opp arbeidet med «Ungdomstrinn i utvikling».
• Følge opp resultater på trinnet.
• Personalansvar på trinnet. Utfordre og støtte ansatte gjennom medarbeidersamtaler og observasjon.
• Administrere den daglige driften av avdelingen.
• Vikaransvar.
• Undervisning 8 t/v (skoleåret 2015/16).

Vi ønsker en leder med
• gode relasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
• evne og erfaring i å drive utviklingsarbeid.
• gjennomføringsevne og handlekraft.
• god rolleforståelse som skoleleder.
• skolelederutdanning.
• høyere utdanning med undervisningskompetanse i fag på ungdomstrinnet.
• digital kompetanse.

Vi tilbyr:
• Godt arbeidsmiljø.
• Lederfellesskap i Askøyskolen.
• Felles lederutvikling i m.a. relasjonsledelse.
Utdanningsretning
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Vi tilbyr:
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Trude Hovi Rektor, phone: (+47) 56 15 56 01
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com