SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsingeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: UIO

Reference: 2012/7836

Closing date: 20-08-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow UIO on:

Facebook

Farmasøytisk institutt
Avdelingsingeniør (legemiddelkjemi)

Det er ledig en fast stilling som avdelingsingeniør ved fagområdet legemiddelkjemi ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Farmasøytisk institutt har 120 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning relatert til legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi som til enhver tid har 350 dyktige og engasjerte studenter.

Nærmere om stillingen:

Stillingen er tilknyttet fagområdet legemiddelkjemi ved Avdeling for farmasøytisk kjemi. I legemiddelkjemi er det for tiden 14 faste eller midlertidige vitenskapelig ansatte og 1 overingeniør. I tillegg er det hvert år flere masterstudenter som utfører sin masteroppgave i fagområdet legemiddelkjemi. Ved legemiddelkjemi undervises generell og organisk kjemi for farmasistudenter og reseptarer, samt grunnleggende og videregående legemiddelkjemi. Hovedforskningsfelter er blant annet syntetisk legemiddelkjemi, lipidkjemi, prodrug-teknologi og utvikling av nye legemiddelkandidater. Fagområdet har utstrakt samarbeid med norsk farmasøytisk industri og akademiske institusjoner i flere land.

Arbeidsoppgaver / ansvarsområde for stillingen:
Delta i forberedelser og gjennomføring av laboratoriekurs i generell kjemi, organisk kjemi og legemiddelkjemi på lavere og høyere grad.
Ha ansvar for drift og vedlikehold av instrumenter, utstyr, laboratorier og infrastruktur ved legemiddelkjemi.
Ansvar for innkjøp, varemottak og lager av kjemikalier og forbruksutstyr.
Veilede i bruk av instrumenter og metoder som benyttes i vår forskningsaktivitet.
Interne HMS-oppgaver på avdelingen, blant annet kjemikalieregistering og avfallshåndtering.
Eventuelle endringer innen instituttet vil kunne medføre endringer i arbeidsoppgavene.

Krav til søkeren:
Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes i stillingen må ha gode samarbeidsegenskaper, like å være i kontakt med andre mennesker og ha evne til å ta eget initiativ og ansvar. Søkere med erfaring i praktisk organisk kjemi vil bli foretrukket. Erfaring med bruk av spektroskopiske og kromatografiske instrumenter som HPLC, LC/MS, IR og NMR vil være en fordel. Undervisningserfaring vil anses som gunstig ved ansettelse.

Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.

Den som tilsettes må beherske både skriftlig og muntlig norsk og engelsk.

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo., som er elektronisk tilgjengelig på nettet: her

Vi tilbyr:
Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
Lønn i stillingskode 1085 etter lønnstrinn 42 - 57 (367 700 - 468 100 pr. år) avhengig av kompetanse/ansiennitet
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
Stilling i en IA-virksomhet
Gode velferdsordninger
Trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:
Søknadsbrev
CV
Vitnemål
Attester
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til

Contact person:

Førsteamanuensis Anders Vik, phone: +47 22 85 74 51

Contact person:

Professor Stig Pedersen-Bjergaard, phone: +47 22 85 65 76

Universitetet i Oslo

er Norges største kunnskapsinstitusjon med 7.094 ansatte og 27.600 studenter. UiO er Norges fremste allmennvitenskapelige universitet, med nasjonalt ledende og internasjonalt vel anerkjente fagmiljøer – og en viktig samfunnsaktør.

Teknisk avdeling er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. Avdelingen utfører også en lang rekke servicetjenester overfor universitetets studenter og tilsatte, samt overfor publikum. Teknisk avdeling er en del av universitetets sentrale administrasjon, med 220 fast tilsatte i hel- og deltidsstillinger(200 årsverk). Avdelingen har kompetente medarbeidere innen en rekke fagområder, fra rundt 20 ulike land, og med arbeidsplassene spredt rundt i universitetets omkring 570.000 m² eide bygningsarealer. Teknisk avdeling er organisert i en driftsseksjon, en plan- og eiendomsseksjon og en teknisk seksjon. I tillegg har avdelingen en sentral stab med oppgaver innenfor personal- og økonomifeltene.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com