SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsingeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: UIO

Reference: 2012/7850

Closing date: 20-08-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow UIO on:

Facebook

Farmasøytisk institutt
Avdelingsingeniør (galenisk farmasi)

Fast stilling som avdelingsingeniør ved fagområdet galenisk farmasi ledig ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Tiltredelsesdato: Snarest

Farmasøytisk institutt har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter

Nærmere om stillingen:

Stillingen er tilknyttet Avd. for farmasi, fagomradet galenisk farmasi/legemiddel­formulering. Avdeling for farmasi har 30 tilsatte og har blant annet ansvaret for undervisningen i galenisk farmasi i hele farmasistudiet.

Avdelingsingeniørstillingen har ansvaret for praktisk tilrettelegging av avdelingens kurs etter avtale med avdelingsleder. I tillegg inngår rent administrative plikter som bestilling av varer, oppfølging av bestillinger og ansvaret for vedlikehold og drift av en del av avdelingens instrumenter. Dette ansvaret deles med avdelingens to andre avdelingsingeniører.

En viktig del av avdelingingeniørens arbeidsoppgaver vil være a delta i avdelingens forskningsprosjekter. Vi kan tilby spennende oppgaver som gir god mulighet for faglig videreutdannelse. Vi arbeider med utvikling av nye legemiddelformuleringer hvor blant annet teknikker som HPLC, spektrofotometri, kalorimetri samt forskjellig prosessutstyr anvendes. Til prosjektene hører regelmessig kontroll og kalibrering av de analytiske instrumenter. Opplæring av studenter i bruken av instrumentene er en del av stillingens arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgavene fordeles etter avtale med avdelingsleder

Eventuelle endringer innen instituttet vil kunne medføre endringer i arbeidsoppgavene.

Krav til søkeren:
Den som tilsettes bør kunne arbeide selvstendig, nøyaktig og ha evne til å ta initiativ og kunne yte service overfor avdelingens øvrige ansatte. Avdelingen har et internasjonalt nettverk som også ivaretas gjennom forskningsprosjektene og det er derfor en fordel med gode engelskkunnskaper.

Avdelingen har en del tyngre analytisk kjemisk utstyr, slik at erfaring fra et analytisk kjemisk laboratorium vil tillegges vekt i vurdering av søkerne. Avdelingens hovedforskningsprosjekter er utvikling av nye legemiddelformer og studiet av disse.

Det er derfor en fordel om søkeren har erfaring fra legemiddelproduksjon.

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor­ nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo., som er elektronisk til gjengelig på nettet, adresse: http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml

Vi tilbyr:
Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
Lønn i stillingskode 1085 etter lønnstrinn 42 - 57 (367 700 - 468 100 pr. år) avhengig av kompetanse/ansiennitet
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
Stilling i en IA-virksomhet
Gode velferdsordninger
Trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:
Søknadsbrev
CV
Vitnemål
Attester
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til

Contact person:

Professor Hanne Hjorth Tønnesen, phone: +47 22 85 65 93

Universitetet i Oslo

er Norges største kunnskapsinstitusjon med 7.094 ansatte og 27.600 studenter. UiO er Norges fremste allmennvitenskapelige universitet, med nasjonalt ledende og internasjonalt vel anerkjente fagmiljøer – og en viktig samfunnsaktør.

Teknisk avdeling er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. Avdelingen utfører også en lang rekke servicetjenester overfor universitetets studenter og tilsatte, samt overfor publikum. Teknisk avdeling er en del av universitetets sentrale administrasjon, med 220 fast tilsatte i hel- og deltidsstillinger(200 årsverk). Avdelingen har kompetente medarbeidere innen en rekke fagområder, fra rundt 20 ulike land, og med arbeidsplassene spredt rundt i universitetets omkring 570.000 m² eide bygningsarealer. Teknisk avdeling er organisert i en driftsseksjon, en plan- og eiendomsseksjon og en teknisk seksjon. I tillegg har avdelingen en sentral stab med oppgaver innenfor personal- og økonomifeltene.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com