SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assisterende fylkeslege

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Fylkesmannen i Nordland

Reference: 12/17

Closing date: 30-09-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

LinkedIn
Twitter

Assisterende fylkeslege

Vil du bruke din legekompetanse på en ny måte?

Vi søker etter en engasjert lege som vil bruke sin faglige kompetanse på en ny måte og bidra til trygge og gode helsetjenester for Nordlands befolkning. Arbeidet er utadrettet og variert, og utøves i et knutepunkt mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten; kommuner, helseforetak og private utøvere.

Stillingens hovedoppgave er tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell. Andre oppgaver er veiledning og rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, og andre forvaltningsoppgaver. Avdelinga har også oppgaver innenfor smittevern, miljørettet helsevern og beredskap.

Arbeidet er utpreget tverrfaglig, og den medisinskfaglige kompetansen inngår i ulike samarbeidsrelasjoner i og utenfor embetet. Det må påregnes noe reisevirksomhet og stedfortrederansvar for fylkeslegen.

Vi ønsker lege med bred erfaringsbakgrunn og helst godkjent spesialitet. Bakgrunn fra spesialisthelsetjeneste er en fordel, men også leger med bakgrunn fra primærhelsetjeneste og/eller samfunnsmedisin oppfordres til å søke. Erfaring fra offentlig helsearbeid og forvaltning er en fordel. Stillingen krever norsk autorisasjon som lege. Den som ansettes må ha meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk, gode samarbeidsevner og må kunne utvise fleksibilitet og selvstendighet. Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:

en utfordrende legestilling og spennende og varierte arbeidsoppgaver
et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger i en utviklingsorientert organisasjon
lønn som assisterende fylkeslege i kode 0774, årslønn fra kr kr 838 300,- til kr 938 700,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
raus arbeidsgiverpolitikk
gode velferdsordninger
arbeidssted i Bodø
Prøvetiden er på 6 måneder.

Info om Bodø:
Bodø kommune: www.bodo.kommune.no
Bodø i vinden: www.bodo.no
Avisa Nordland: www.an.no
Bodø Nu: www.bodonu.no

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Contact person:

Fylkeslege Jan-Petter Lea, phone: +47 75 53 15 15, email: Click here

Contact person:

underdirektør Solveig Mollnes, phone: +47 75 53 15 13, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com