SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Allmennlærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 0175268

Closing date: 06-06-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

UNDERVISNINGSSTILLING

Utdanningsetaten, Stenbråten Skole Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 81 700 elever og lærlinger og 12 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er i overkant av 11 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen (SFO), PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Vårt mål er at hver elev og lærling skal få et best mulig læringsutbytte, og vi trenger ambisiøse medarbeidere som ønsker å arbeide for at Osloskolen skal ligge i toppsjiktet internasjonalt. Les mer om Osloskolen på www.ude.oslo.kommune.no.

Stenbråten skole

er en flerkulturell 1-7 skole på Søndre Nordstrand med 500 elever og 78 ansatte. Vi tilstreber tilpasset opplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter i et inkluderende læringsmiljø. Satsingsområder er Utvikling av Fronter i undervisningen, VFL - vurdering for læring samt arbeid for å redusere mobbing og krenkelser, blant annet gjennom elevmegling, Webster-Stratton-program og Dinosaurusskolen. Felles kulturopplevelser og musiske aktiviteter er en viktig del av skolens profil.
Vi har ledig årsvikariat for allmennlærer. Stillingen kan bli tillagt kontaktlæreransvar på 1.-4.trinn. Det er ønskelig med kompetanse i begynneropplæringen i lesing og skriving, og gjerne i fag som engelsk, kunst&håndverk eller kroppsøving. God IKT-kompetanse er en forutsetning.
Vi ønsker lærere som er trygge voksne, gode rollemodeller, som er strukturerte, resultatorienterte, engasjerte og positive. Våre lærere må kunne kommunisere og samarbeide godt med elever og foreldre, kolleger, ledelse og andre samarbeidspartnere. Evne til god og tydelig klasseledelse er en nødvendighet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Se skolens hjemmeside www.stenbraten.gs.oslo.no for mer informasjon om skolen.
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Spørsmål rettes til:

Contact person:

Guri Normann, phone: +47 22 76 51 00, email: Click here

Contact person:

Kristine Ottersen, phone: +47 22 76 51 00, cell: kristine.odegaard.ottersen@ude.oslo.kommune.no

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com