SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ansvarlig redaktør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bryne

Employer: Jærbladets

Closing date: 05-10-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Ansvarlig redaktør (og daglig leder)

Jærbladet er «Avisa på Jæren» - den ledende mediebedriften i Hå, Klepp og Time kommuner, et vekstområde med over 52.000 innbyggere. Med et opplag på 13.305 er Jærbladet landets største 3-dagers-avis. Våre digitale kanaler vokser sterkt. Jærbladet holder til i nye lokaler i Bryne sentrum, har solid økonomi, og er en del av konsernet Jæren Avis AS, som eier og driver seks lokale mediehus i Sør-Rogaland. Det er 37 ansatte i bedriften, hvorav 11 i redaksjonen.

Jærbladets ansvarlige redaktør ønsker å tre tilbake etter over 25 år i bedriften, hvorav 17 år som redaksjonell leder. Fra 1. mars 2013 søker vi derfor ny Ansvarlig redaktør(og daglig leder)

som skal videreføre utviklingen av Jærbladet fra dagens sterke lokalavis til å bli fremtidens like sterke lokale mediehus, både på papir og digitalt.

Jærbladets formålsparagraf sier at avisen skal ha som mål å ivareta Jærens interesser og bidra til en positiv utvikling i regionen. Derfor er kunnskap om og kjennskap til Jæren viktig. Samtidig må redaktøren være uredd og ha evne til å ta standpunkt. Jærbladet er partipolitisk uavhengig, men ikke uten meninger.

Vi ønsker oss en leder som har et klart blikk for endringene i mediebransjen, og som har evne og vilje til å videreutvikle Jærbladet i samsvar med dette. Hun eller han må ha forståelse for helheten i en mediebedrift, og kunne være en motiverende leder for en kunnskapsrik redaksjon.

I utgangspunktet ser vi for oss at vår nye ansvarlige redaktør også skal være bedriftens daglige leder (eneleder). Samtidig er valg av ledermodell i mediebedrifter svært personavhengig. Derfor vil vi også gjerne høre fra søkere som ville foretrekke å arbeide som ansvarlig redaktør med en sidestilt daglig leder (to-leder-modell). I begge modeller er økonomisk forståelse og evne til å skape resultater viktige egenskaper for redaktøren.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ivar Rusdal, adm. direktør i Jæren Avis AS, phone: +47 40 007 901

Søknad med nødvendige vedlegg sendes innen 5. oktober 2012 til: Styret for Jærbladet AS v/ Ivar Rusdal, postboks 23, 4349 Bryne eller e-post ir@jbl.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com