SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Aktivitør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 29-11-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook

Aktivitør - Munkvoll helse- og velferdssenter

Vi søker etter en aktivitør i 100 % fast stilling ved Munkvoll helse- og velferdssenter, med pt arbeid ved Bakklandet Menighets Omsorgssenter. Aktivitøren går her ute på avdelingene ved omsorgssenteret, for tilrettelegging av aktiviteter i kommunal regi.

Krav til søker:

fagbrev som aktivitør
relevant yrkeserfaring
interesse for tjenesteområdet
god kommunikasjonsevne
faglig dyktighet

Vi tilbyr:
Lønn etter gjeldende avtaler.
Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Spørsmål rettes til:

Contact person:

Morten Sagmo, phone: +47 911 12 487

Trondheim kommune Munkvoll helse- og velferdssenter Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com