SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kontorsjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: UIO

Reference: 2012/8292

Closing date: 20-08-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow UIO on:

Facebook

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
Administrativ leder /Kontorsjef

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er en tverrfaglig enhet ved Universitetet i Oslo, organisatorisk plassert direkte under Universitetsstyret. STK har som mandat å initiere, stimulere og utføre kjønnsforskning, gi undervisning og å informere om dette feltet. Senteret ønsker å være et knutepunkt for kjønnsforskere og for forskere og studenter med kjønnsforskningsperspektiv innenfor sine fagfelt. STK er en aktiv deltaker i internasjonale nettverk, og internasjonale gjesteforskere har opphold over kortere eller lengre tid ved Senteret. Senteret har ca 25 ansatte i faste eller midlertidige stillinger. Administrasjonen består av kontorsjef og en stab på fem ansatte.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er underlagt senterleder og ivaretar ledelsen av senterets tekniske, administrative og forvaltningsmessige arbeid. Den administrative lederen inngår i senterets ledergruppe og vil gjennom det delta i ledelsen av senteret som helhet.

I stillingen inngår:
Sekretærfunksjon for senterstyret og med det forberedelse og iverksetting av saker.
Ansvar for daglig drift, personalledelse, økonomistyring, rapportering, håndtering av personal- og tilsettingssaker, oppfølging av studieadministrasjon.
Bistand til senterets forskere med søknader om eksterne forskningsmidler og ansvar for forskningsadministrative oppgaver
Stillingen har rom for noen oppgaver utover det som normalt ligger til en tilsvarende stilling ved andre enheter.

b>Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
God administrativ og organisatorisk kompetanse.
Relevant erfaring fra administrasjon innenfor offentlig eller privat virksomhet.
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
Erfaring fra universitetssektoren er en fordel.

Personlige egenskaper:
Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
Selvstendig initiativ
Evne til å arbeide fremtidsrettet innenfor stramme tidsrammer, regelverk og retningslinjer
Evne til å motivere medarbeidere
Evne til å koordinere mange arbeidsoppgaver samtidig

Vi tilbyr:
Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
Lønn etter lønnstrinn 62-70 (kr 513 000-595 200, avh. av komp./ans)
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
Stilling i en IA-virksomhet
Gode velferdsordninger
Trening i arbeidstiden

Følgende vedlegg følge søknaden:
Søknadsbrev
CV
Vitnemål og attester
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til

Contact person:

Kontorsjef Oddrun Rangsæter, phone: +47 22 85 89 40, cell: +47 93 67 89 02

Contact person:

Senterleder Jorunn Økland, phone: +47 22 85 87 23, cell: +47 93 44 20 88

Universitetet i Oslo

er Norges største kunnskapsinstitusjon med 7.094 ansatte og 27.600 studenter. UiO er Norges fremste allmennvitenskapelige universitet, med nasjonalt ledende og internasjonalt vel anerkjente fagmiljøer – og en viktig samfunnsaktør.

Teknisk avdeling er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. Avdelingen utfører også en lang rekke servicetjenester overfor universitetets studenter og tilsatte, samt overfor publikum. Teknisk avdeling er en del av universitetets sentrale administrasjon, med 220 fast tilsatte i hel- og deltidsstillinger(200 årsverk). Avdelingen har kompetente medarbeidere innen en rekke fagområder, fra rundt 20 ulike land, og med arbeidsplassene spredt rundt i universitetets omkring 570.000 m² eide bygningsarealer. Teknisk avdeling er organisert i en driftsseksjon, en plan- og eiendomsseksjon og en teknisk seksjon. I tillegg har avdelingen en sentral stab med oppgaver innenfor personal- og økonomifeltene.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com