SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: AVDELINGSSJEF

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Alna

Employer: Oslo Kommune

Reference: 0175388

Closing date: 05-06-2012

Apply for the job here.

Visit our home page.

AVDELINGSSJEF

Bydel Alna, Ledergruppen Vår visjon er mangfold, muligheter og glede. Bydel Alna skal være en god bydel å bo og leve i.

Søker du en spennende og meningsfull lederjobb?

F.o.m. 2012-08-01 . 100% stilling.Fast. Dagtid. (37.5t/uke) Lønnstrinn: 65

Bydel Alna har ledig stilling som avdelingssjef med ansvar for pleie, rehabilitering og omsorg. Stillingen inngår i bydelsdirektørens ledergruppe.

Bydel Alna i Groruddalen er en stor bydel med nær 48 000 innbyggere. Det er stor variasjon i levekår. Nær halvparten av innbyggerne, 47 prosent, kommer fra familier med opprinnelse utenfor Norge. Bydelens ambisjon er å yte gode og likeverdige tjenester og bidra som tilrettelegger for gode lokalmiljøer og spennende byutvikling.

Bydelen har organisert tjenestene i en overordnet to-nivåmodell med 15 resultatenheter i direkte linje til bydelsdirektøren med ledergruppe. Avdelingssjefene følger opp enhetene på vegne av bydelsdirektøren. Bydelen har innført helhetlig resultatstyring hvor resultatenhetslederne har ansvar og vide fullmakter for sin enhet.

Avdelingssjefen vil som en del av bydelsdirektørens ledergruppe være en viktig bidragsyter for å finne gode løsninger for bydelen som arbeidsgiver, tjenesteutøver og lokalsamfunnsutvikler.

Stillingsbeskrivelse:
Avdelingssjefen vil få ansvar for oppfølging av fagområdene pleie, rehabilitering og omsorg, for tiden med ansvar for bydelens hjemmetjeneste, Alna bo- og miljøarbeidertjeneste, enhet for psykisk helsearbeid, Bestillerkontoret og overordnet ansvar for samhandlingsreformen/samarbeid med Ahus. Det må påregnes at ansvarsområdet vil bli justert over tid.

Bydel Alna har en avdelingssjefsrolle som krever evne til situasjonsbestemt oppfølging, ta nødvendig initiativ og være en aktiv pådriver og innovatør innenfor fagområdene. Videre vil arbeidet bestå i å delta i strategisk styring og utvikling av bydelen.

Kvalifikasjonskrav:
- Relevant høyskole- og/eller universitetsutdanning
- Dokumentert ledererfaring
- Solid bakgrunn fra kommunal tjenesteproduksjon, primært innen aktuelle ansvarsområder
- Dokumentert erfaring fra ledelse av omstillings- og endringsprosesser
- God resultatoppnåelse
- Utviklingsorientert
- Analytiske og strategiske ferdigheter
- Stor arbeidskapasitet
- Gode samarbeidsevner og evne til å motivere
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Erfaring fra arbeid i Oslo kommune er en fordel, men ikke en forutsetning. Lederutdanning er ønskelig

Kun elektroniske søknader via link vil bli vurdert.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til

Contact person:

Tore Olsen Pran, phone: +47 23 47 99 22, cell: +47 920 26 995, email: Click here

Contact person:

Solveig Sommer Holm, phone: +47 23 47 99 61, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com