SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnskötare

Number of positions: 3

Contract type: Visstidsanställning

Percentage: 75-100%

Location: Kristianstad

Employer: Kristianstad Kommun

Reference: BUF:2015:493

Closing date: 2015-11-30

Apply for the job here.

Visit our home page.

3 st barnskötare, Backsläntens förskola

I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning.

Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Du hittar oss i natursköna Degeberga, i södra delen av Kristianstad kommun. Eftersom naturen är nära, såväl äng, vattendrag som skog, förlägger vi regelbundet en del av undervisningen utomhus. I vårt dagliga arbete använder vi oss även av mycket av samhällets olika funktioner och gör ofta studiebesök i omnejden.

Hos oss får du som medarbetare möjlighet att utvecklas både i det vardagliga arbetet i barngruppen samt möjlighet att få utvecklas genom kollegialt lärande. Vi lägger stor vikt vid innebörden av att vi alla är olika och bär på såväl olika åsikter som kunskaper och att vi ska lära oss av varandra för att kunna utvecklas som helhet. Ett gott bemötande och en arbetsplats präglad av glädje utgör en del av verksamhetens kärna.

Vi erbjuder nu 3 stycken tjänster på olika avdelningar på Backsläntens förskola.

Arbetsuppgifter:

I arbetet som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet. Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med barnens föräldrar samt samarbete med övrig personal är viktig för att alla ska fungera som ett team runt barnen. Du bidrar aktivt till förskolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen.
Som barnskötare i Kristianstads kommun lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument.

Tjänst1:
Arbete på avdelning med barn i åldern 1-3 år. Denna avdelning är en av två avdelningar som tillhör verksamhet på Skudarödsvägen i Degeberga.
Allmän visstidsanställning, 75%. Tillträde 2016-01-07--2016-08-12

Tjänst 2:
Arbete på avdelning med barn i åldern 1-6 år. Denna avdelning är en av tre avdelningar som tillhör verksamhet på Söndreklacksvägen i Degeberga (bredvid skolan).
Allmän visstidsanställning, 100%. Tillträde 2016-01-07—2016-08-12

Tjänst 3:
Uppstöttande arbete på några olika avdelningar. Både i verksamheten på Söndreklacksvägen och verksamheten på Skudarödsvägen. I tjänsten ingår ingen enskild planering eller delaktighet i arbetslagsplanering då det är en tjänst som bygger på att man är på flera olika avdelningar. Fokus kommer att ligga på närvaro i barngrupperna.
Allmän visstidsanställning, 75-100% beroende på ordinarie personals tjänstledigheter under våren. Tillträde 2016-01-07—2016-06-30

Kvalifikationer:
Du ska ha godkänt betyg från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet från arbete som barnskötare. Har du erfarenhet av att arbeta med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) anses detta meriterande. Meriterande anses även erfarenhet av utvecklingsarbete rörande barns språkliga utveckling samt utvecklingsarbete rörande barns inflytande. Du bör ha kunskap om, samt skapat dig strategier för att dokumentera pedagogiskt. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och från annat arbete är önskvärt.

Kompetens att kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med samt förmåga att kunna stimulera barnen i deras utveckling krävs.

Att du har empatisk förmåga och god samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning för att fungera i arbete som barnskötare.

För mer information, ta kontakt med:
Therèse Jangbo, Förskolechef, 0733-13 43 05

För facklig information, ta kontakt med:
Cecilia Sjöberg, 0733-13 43 12

Sista ansökningsdatum
2015-11-30

Övrigt:
När sökande erbjudits anställning ska den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter visa ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristianstads kommun rökfri arbetstid.

Är du intresserad:
Du söker tjänsten via knappen-Sök tjänst-längst ner i annonsen. Du måste logga in.
Söker du via Arbetsförmedlingen går du in på www.kristianstad.se/jobb eller ansökan via extern webbplats.
Söker du internt måste du ha fyllt i din e-postadress i Heroma Självservice, under Personligt, Namn & Adress.
Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med Handläggare Malin Josefsson på 044-13 60 14.

Välkommen med din ansökan!

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com