SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rådgivere/seniorrådgivere

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Noregs forskingsråd

Closing date: 12-01-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
Twitter

3 rådgivere/seniorrådgivere (2 NCP) - IKT

IKT er et forskningspolitisk satsingsområde og Forskningsrådet styrker nå sin kapasitet på feltet med tre stillinger.

Stillingene gir innsikt i et spennende og fremtidsrettet forskningsområde og det er ønskelig å bygge og vedlikeholde nasjonalt og internasjonalt nettverk. Det er også betydelig påvirkningsmulighet på Forskningsrådets strategiske prioriteringer innenfor IKT både mot akademia og næringslivet. Stillingene er i Avdeling for teknologier og næringer og vil knyttes til den store strategiske satsingen IKTPLUSS, se www.forskningsradet.no/iktpluss.

Regjeringen har satt et mål som innebærer en 60 % økning i norsk deltagelse i EUs rammeprogram Horisont 2020. Forskningsrådet har oppnevnt nasjonale kontaktpunkt (National Contact Point - NCP) for hvert tema i Horisont 2020. Kontaktpunktene har et hovedansvar for mobilisering til Horisont 2020, og oppgavene består bl.a. i å bistå søkerne med informasjon og veiledning. Denne virksomheten skal nå styrkes og Forskningsrådet ansetter derfor 2 nye NCP på IKT-området, innenfor henholdsvis helse/velferdsteknologi og sikkerhet/robusthet.

Hovedarbeidsoppgaver

Bidra i strategiske prosesser og kommunisere strategiske vurderinger
Søknadsbehandling, prosjektoppfølging og porteføljestyring
Mobilisere søkere gjennom å informere, engasjere og veilede
Kontakt med forskningsmiljø, næringsliv, offentlig sektor og myndigheter nasjonalt og internasjonalt

Vi søker deg som:
har utdanning tilsvarende masternivå fortrinnsvis innenfor IKT, men andre relevante fagbakgrunner kan også være aktuelle
har erfaring fra prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder, og interesse for innovasjon og internasjonalt samarbeid
er en initiativrik nettverksbygger med gode kommunikasjonsevner
er analytisk og strukturert og med høy gjennomføringsevne
er serviceinnstilt
har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Dersom du søker stillingene som NCP søker vi deg som i tillegg har:
erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid og/eller -rådgivning, helst innenfor EUs rammeprogram
utdanning eller god erfaring innenfor helse/velferdsteknologi eller sikkerhet/robusthet knyttet til IKT-feltet

Vi tilbyr deg:
varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon som legger vekt på kompetanse og tilrettelegging for kompetanseutvikling både for ledere og ansatte
et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
selvstendighet i stillingen, hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte
lønn etter avtale, medlemskap i States pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdeling for teknologier og næringer består av 26 medarbeidere og er ansvarlig for teknologiområdene IKT og nanoteknologi, og for transportsektoren og maritim sektor, samt forskning innenfor CSR og ELSA. Porteføljen omfatter både forskerstyrt og brukerstyrt FoU-aktivitet.

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Du må sende inn det elektroniske søknadsskjemaet innen søknadsfristen 12. januar 2015.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingsdirektør Hilde Erlandsen, phone: +47 97 70 25 43

Contact person:

koordinator for IKTPLUSS André F. Mlonyeni, phone: +47 91 52 25 65

Contact person:

kontaktpunktansvarlig Till C. Lech, phone: +47 92 24 08 84
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com