SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Arealplanlegger

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Tana

Employer: Tana kommune

Reference: ID 380

Closing date: 25-04-2013

Apply for the job here.

Visit our home page.

Lær mer om Tana Kommune > > >

Follow Tana kommune on:

Facebook

2.gang utlysning 3 års engasjement stilling som arealplanlegger

Tana kommune har ca 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tanabru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

Utviklingsavdelingen har 2 fast ansatte planleggere. Avdelingen har for øvrig av fagmedarbeidere innen områdene: areal, bygg, kart- og oppmåling, landbruk, naturbruk, miljøvern, folkehelse, kultur, kulturskole og ungdomsklubb. For å kunne gi gode tjenester til innbyggerne, legge kommunen vekt på å rekruttere medarbeidere med høy kompetanse, arbeidsvilje, gode kommunikasjonsevner og utpreget serviceinnstilling.

Planleggerressursene i kommunen er bundet til overordnet planlegging og enkeltsaksbehandling og vil være det for de nærmeste årene. For å unngå kjøp av konsulenttjenester og for å bygge opp ytterligere kompetanse innen detaljplanlegging vil kommunen engasjere enda en planlegger for 3 år.

Arbeidsoppgaver:

Arealplanlegging, detaljplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker stillingen besatt av søkere med relevant arealplanfaglig høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad.
Foruten formelle kvalifikasjoner vil serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Avlønning skjer etter individuell avtale.

Kommunen inngår i Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån, ekstra barnetrygd ogfritak for el-avgift på forbruk. Forøvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglementer. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.
Under ellers like vilkår vil søkere som har lokalkompetanse og/eller behersker samisk bli foretrukket.

Nærmere opplysninger ved

Contact person:

Avdelingsleder Svein Ottar Helander, phone: +47 464 00 260, email: Click here

Søknad med CV, attester og vitnemål merkes id 380 og sendes Tana kommune, 9845 Tana Eller via linken til venstre.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com