SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Number of positions: 2

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Kristiansund

Employer: Kristiansund kommune

Closing date: Snarest

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Kristiansund kommune on:

Facebook

2 Fastlegehjemler ved Sentrum legesenter, Kristiansund kommune

Sentrum legesenter holder til i tilpassede lokaler sentralt i Kristiansund sentrum, med kort vei til offentlige kommunikasjoner. Det er flere helserelaterte virksomheter i samme bygg, bl.a. apotek og røntgeninstitutt. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler og har god tilgang for funksjonshemmede. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Legesenteret er veldrevet og har ordnede økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø og godt miljø for læring og veiledning.I tillegg til hjemmelen er det 5 allmennleger og 1 privatpraktiserende gynekolog ved legesenteret. Det er ansatt 4 hjelpepersonell (helsesekretær, hjelpepleier, sykepleier).

Det er ledig fastlegehjemmel lokalisert til Sentrum legesenter med tiltredelse snarest eller etter avtale. Eksisterende listestørrelsen er på 600 respektive 1,000 pasienter

Kommunale legeoppgaver:

For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov.

Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er lokalisert ved Kristiansund sykehus. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er under utvikling.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med fokus på høy kvalitet i pasientbehandling.

Kvalifikasjonskrav:
Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:

Godt utviklede samarbeidsevner
Gode kommunikasjonsferdigheter
Fleksibilitet og arbeidskapasitet
Personlige egnethet
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen.

Øvrige vilkår:
Det må fremlegges politiattest og egenerklæring helse ved ansettelse.
For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. Det søkes om rekrutteringsmidler fra Helsedirektoratet for denne stillingen som vil bli stilt til disposisjon dersom søknad innvilges.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Contact person:

Astrid Kreyberg Grødal, avdelingsleder legetjenesten, phone: +47 71575430, email: Click here

Contact person:

Elin J. Bergh, Daglig leder, phone: +47 71587540, email: Click here

Kristiansund

er en by og kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 24 300 innbyggere. Kommunen består av fire større øyer i tillegg til en rekke mindre øyer, holmer og skjær. Kristiansund er omgitt av hav og fjorder: I nordøst, over Trondheimsleia, ligger Smøla kommune; øst for Talgsjøen ligger Aure; sørøst for Freifjorden Tingvoll og i sør Gjemnes kommune.

Kristiansund kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som utføres av dyktige medarbeidere. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver og gode pensjonsordninger. Kommunen har et rikt og variert næringsliv, med spesielt fokus på marine næringer. Byen er kjent som Midt-Norges oljehovedstad.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com