Enhetsleder for helse- og familie

Helse- og familieenheten er en innholdsrik enhet som inkluderer tjenestene legetjeneste (fastlege og legevakt), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, ergoterapi, fysioterapi, barnevernstjenester, psykisk helsearbeid og folkehelse.
Read more...

Ledig fastlegehjemmel med kommunal andel

Fra 1. september blir det ledig etablert fastlegehjemmel ved Aure legekontor som har max. 800 pasienter på liste. Til hjemmelen er det lagt 7,5 timers offentlig arbeid. Kontoret har turnuslege.
Read more...

Sykepleiere, helsefagarbeidere og assistent

Aure kommune er i en fase med omorganisering av den administrativ ledelse og tjenestetilbudene. En går fra høsten 2018 over til en felles enhetsleder for alle omsorgstjenestene i kommunen, og det innføres et nytt ledernivå for hjemmetjeneste, sykehjem og…
Read more...

Farmasøyt - Apotek 1 Hovenga

Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er i stadig vekst. Hos oss jobber ca. 3500 dedikerte medarbeidere, og vi er også landets største farmasøytiske arbeidsgiver. Vi har en stolt kultur med klare ambisjoner om alltid å leve opp til vårt slagord "Vår kunnskap…
Read more...

ANESTESISYKEPLEIERE til bemanningsoppdrag i Norge

DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR! Med høy kompetanse, omsorg, observasjonsevne og handlingskraft tar DU vare på mennesker. Som anestesisykepleier er DU den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater dem ved overføring til…
Read more...

Lege i spesialisering, bli online legevikar!

Vi vil høre fra deg som vil jobbe noen timer/dager mellom vakter og tjene mer penger. Du er fleksibel og løsningsorientert og vil, i samarbeid med oss, bidra til moderne helsetjenester!
Read more...

Allmennlege, bli online legevikar!

Sammen skaper vi moderne helsetjenester! Vi vil skape smartere, nærere og mer personlige helse -og omsorgstjenester ved hjelp av digital teknikk. Gjennom fleksible løsninger, unikt samspill og behovstilpassede tjenester møter vi morgendagens behov, gjennom vår…
Read more...

Fastlegeheimel

Surnadal kommune har ledig fastlegeheimel.Til heimelen kan det påreknast offentlege oppgåver i medhald av regelverket. Heimelen kan også vere ei 100% fastløna stilling dersom det er ønskeleg.
Read more...

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Velkommen til herlige Sømna kommune, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.
Read more...

Brukerstyrt personlig assistent - Strindheim hjemmetjeneste

Ved Strindheim hjemmetjeneste er det ledig to faste 20 prosent stillinger som brukerstyrt personlig assistent.
Read more...

Lærer - Hoeggen skole

Ved Hoeggen skole er det ledig en fast 100 prosent stilling for lærer i fagene norsk, samfunnsfag og kroppsøving.
Read more...

Renholdere - Trondheim eiendom

Trondheim eiendom søker dyktige renholdere til faste deltidsstillinger ved ny Helsevakt for Trondheim. Stillingene fordeles med en 50 prosent stilling i rundturnus med mulighet for ekstravakter og fire 25 prosent stillinger med arbeid annenhver helg og mulighet for…
Read more...

Pedagogisk leder fast - Aubeberget barnehage Skredbakka

Aubeberget barnehage er en 6 -avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. Vi har to bygg. Bygg Malthaug har 2 avdelinger og bygg Skredbakka har 4 avdelinger.
Read more...

Sykepleier 100% - Ramsvigtunet sykehjem

Ramsvigtunet sykehjem er en etablert virksomhet sentralt i Storhaug bydel. Sykehjemmet har 27 rom for langtidsbeboere, et bofelleskap med 25 leiligheter, et dagsenter og en kaffe'. Sykehjem ligger i naturskjønne omgivelse.
Read more...

LEDIG FAST STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED VIK SKOLE SAMT INNTIL TO LÆRERSTILLINGER

Vik skole er en skole for alle elevene i kommunen på 5. til 10. trinn. Det er ca. 180 elever ved skolen, og de ansatte teller omtrent 40 årsverk. Skolens lederteam består av rektor samt to avdelingsledere.
Read more...

Vi söker Ingenjörer till jobb i Afrika

Vi söker erfarna ingenjörer som vill ha lite äventyr i vardagen. I samarbete med vår internationella headhunter söker vi dig som vill göra internationell karriär med önske att utvecklas både personlig och professionellt. Är du nyfiken, vill utmanas, jobba i team och…
Read more...

Støttepedagog

Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn.
Read more...

Kultur- og ungdomsmedarbeider - Kulturenheten

Kulturenheten har fra august 2018 en ledig fast 45 prosent stilling som kultur- og ungdomsmedarbeider per tiden ved Ung kultur Saupstad på Boxåpner kultursenter.
Read more...

Veiledere - NAV Falkenborg

Ved NAV Falkenborg er det fra 1. september 2018 ledig to faste 100 prosent, kommunale stillinger som veiledere. Stillingene omfatter oppfølgingsarbeid av personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet eller arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, men andre…
Read more...

Miljøterapeut - Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig følgende vikariater for miljøterapeuter: - ett vikariat i 100 prosent stilling for perioden 1. juli 2018 - 31. desember 2018 - ett vikariat i 100 prosent stilling for perioden 1. juli 2018 - 30. april 2019…
Read more...

Dagsenter og avlastning, Madla avlastningsbolig

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam.
Read more...

Styr-och regleringenjör

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas…
Read more...

Tre Projektledare/Processledare till projekterings- genomförande- eller mottagningsfasen

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas…
Read more...

Avdelingsleder - Munkvoll hjemmetjeneste

Munkvoll hjemmetjeneste utvider lederteamet fra to avdelingsledere til tre, og søker etter en avdelingsleder i fast 100 prosent stilling fra medio september 2018.
Read more...

Sykepleier - Munkvoll hjemmetjeneste

Munkvoll hjemmetjeneste har behov for flere sykepleiere og søker etter sykepleier til en fast 100 prosent stilling fra medio september 2018.
Read more...

Lærer - Ranheim skole

Ranheim skole har for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for lærer på småskoletrinnet.
Read more...

Sjuksköterskor jobba i Norge, gratis boende

Vi söker dig som sjuksköterska med grundutbildning som vill jobba i Norge i höst. Uppdraget är på heltid, minimumsperiod 4 veckor. Som bemanningssjuksköterska hos vår kund har du möjligheten att hoppa runt på olika ställen och berika din vardag. Arbetet är fritt och…
Read more...

Vi söker Ingenjörer till jobb i Mellanöstern

Vi söker erfarna ingenjörer som vill ha lite äventyr i vardagen. I samarbete med vår internationella headhunter söker vi dig som vill göra internationell karriär med önske att utvecklas både personlig och professionellt. Är du nyfiken, vill utmanas, jobba i team och…
Read more...

Spesialpedagog

Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 70 årsverk som består av støttepedagoger/assistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Spesialpedagogisk team…
Read more...

Styrer - Ranheim barnehager

Ved Ranheim barnehager er det ledig en fast 100 prosent stilling som styrer.
Read more...
 Service provided by Jobbportalen.no.