SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kommunelege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Tønsberg

Employer: Tønsberg kommune

Reference: 16/13750

Closing date: 15-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Tønsberg Kommune on:

Facebook

Kommunelege Tønsberg kommune.

Det er ledig stilling som kommunelege 100% ved Barn og Unge i Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune er i positiv vekst og utvikling. En flott by å bo og å vokse opp i! Barn og Unge er en tverrfaglig virksomhet hvor alle hjelpe- og støttetjenester er organisert sammen. Vi har fokus på at det skal være godt å vokse opp i Tønsberg og at vi skal ha et bredt tilbud der mange tar ansvar for at oppvekstvilkårene skal være de beste.

Vi fokuserer på
helsefremmende utviklingsarbeid og tidlig innsats. Helsestasjonslegene er administrativt tilknyttet tjenesten. I virksomheten inngår helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, psykisk lavterskeltilbud i Familiehuset Villa Adler, barneverntjeneste, tiltak for funksjonshemmede, PPT og tiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Arbeidsoppgaver:

Deler av stillingen vil innholde helsestasjonstjeneste, samarbeid med fastleger/helsestasjonsleger og 2.linjetjenesten samt deltakelse i kvalitetssikring av helsetjenester Barn og Unge. Den vil også innebære veiledning av personell og tilsyn av to avlastningsinstitusjoner for funksjonshemmede barn og unge.

Krav:
Full autorisasjon med gjennomført turnustjeneste
God samarbeidsevne
Evne til selvstendig arbeid
God kommunikasjonsevne
Utviklings- og endringsvillig
Førerkort og ønskelig med tilgang til bil

Det vil legges stor vekt på personlig egnethet, samt relevant arbeidserfaring

Lønnsvilkår:
Lønn etter gjeldende avtaler.

Tønsberg kommune kan tilby:
Variert arbeid i et inkluderende og positivt fagmiljø
Spennende arbeidsoppgaver
Samarbeidsmøter, veiledning og kurs
Mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon

Tilsetting på vanlige vilkår:
fra lønnen trekkes innskudd ril pensjonsordning.

For mer informasjon:

Contact person:

Leder for forebyggende helse Sonia Wigenstam, phone: +47 95447668, email: Click here

Tønsberg

Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen ble grunnlagt i 871 og kan fortelle om sin dramatiske historie. I dag er byen et livskraftig og kulturelt sentrum for nesten 90 000 mennesker. Tønsberg er en av bykommunene i Norge som vokser raskest.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com