SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sommerjobb

Contract type: Sommerjobb

Percentage: 100%

Location: Eidsvoll

Employer: Jernbaneverket

Reference: 3366363268

Closing date: 09-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sommerjobb på Dovrebanen - Utbyggingsprosjekter Øst

Planlegging og gjennomføring av Utbyggingsprosjekter relatert til ny infrastruktur er viktig for å styrke jernbanen. I Bane NOR vil prosjektene ha en tydelig byggherrefunksjon, og divisjonen vil ha ansvar for metodikk og standarder for prosjektstyring- eierstyring og porteføljestyring for foretaket.

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna - Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud.

Vi ser nå etter en ambisiøs og nysgjerrig student, gjerne på bachelornivå, som sommeren 2017 kan bistå i arbeidet med HMS. Det vil primært være behov for å identifisere og analysere bakenforliggende årsaker fra rapporter om uønskede hendelser (RUH), for å skape og vurdere et læringspotensial til fremtidige prosjekter. Hos oss vil du få en smak på hva det innebærer å jobbe i et helt spesielt og samfunnsnyttig prosjekt, i en organisasjon i en sektor i sterk vekst, med fokus rettet mot en bærekraftig fremtid.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver:

Analysere og kategorisere RUHer fra tidligere gjennomført prosjekt.
Identifisere bakenforliggende årsaker og vurdere læringspotensial.
Samle inn generelle erfaringer og vurdere læringspotensialet fra tidligere gjennomført prosjekt.

Kvalifikasjoner:
HMS- utdannelse fra høyskole eller universitet.
Gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:
Prosjektene består av mange ulike faggrupper, og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner.
Du er positiv og i stand til å samarbeide godt med forskjellige mennesker.
Strukturert, analytisk, initiativrik og løsningsorientert.
Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Du må tørre å si fra der det er nødvendig.

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
Ved behov, betalt strekningsbillett med NSBs tog mellom bosted og arbeidssted.
Ved avsluttet 1. eller 2. studieår, bachelorgrad-studie eller gjennomgående mastergrad-studie, er timelønnen for tiden 180 kr. pr. time. Ved oppnådd bachelorgrad eller avsluttet 3. eller 4. studieår, mastergrad-studie, er timelønnen 185 kr. pr. time.

For mer informasjon:

Contact person:

Elise Askhaven HR Utbyggingsprosjekter Øst, phone: (+47) 40484923, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com