SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Senioringeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Jernbaneverket

Reference: 3381848648

Closing date: 16-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Senioringeniør kontaktledning - InterCity

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Vi står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene, og skal de fire første årene planlegge og prosjektere 230 kilometer moderne dobbeltsporet IC-nett, samt 21 sentralt lokaliserte stasjoner tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.

Enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige tekniske løsninger, tidlig avklaring av konsept og premisser for togtilbudet og infrastruktur. Enheten støtter også de enkelte strekningene med fagkompetanse.

Vi søker en Senioringeniør kontaktledning!

Stillingen rapporter til leder Teknikk og konsept.

Arbeidsoppgaver:

videreutvikle teknisk designbasis innen fagområdet
bistå ved valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige strekninger og delstrekninger
følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte delstrekningene og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for rådgiveroppdrag og oppfølging av rådgiver
være InterCity-prosjektets kontaktperson innen kontaktledningsfaget
samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger

Kvalifikasjoner:
utdanning som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen elektrofag
erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
god kunnskap om Jernbaneverkets tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet kontaktledning
ønskelig med erfaring med prosjektering av kontaktledningsanlegg for jernbane
god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:
Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter, og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger. Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr:
muligheten til å bidra til forming og utvikling av våre store og sammensatte samferdselsprosjekt
et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
fleksible arbeidsordninger
gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår

For mer informasjon:

Contact person:

Trude Kristoffersen Anke, phone: +47 91655922
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com