SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Arbeidsplanlegger

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kongsvinger

Employer: Jernbaneverket

Reference: 3126298849

Closing date: 07-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Arbeidsplanlegger Signal Oslo - Område Oslokorridoren

Vil du jobbe med planlegging og organisering av oppgaver innen drift og vedlikehold?

Som arbeidsplanlegger får du operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen Signal, på strekningen Spikkestadbanen–Asker/Drammenbanen samt Oslo S–Lodalen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder Stasjoneringssted: Oslogate 3, Oslo

Arbeidsoppgaver:

kontrollere og være fagkyndig for drift og vedlikehold
oppfølging av arbeidsoppgaver opp mot ansatte på avdelingen
vurdere og planlegge arbeidene som skal uføres i samråd med faggruppeleder eller prosjektleder
lede arbeidslag i prosjekter
etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder Sikker jobbanalyse og Synergi
sørge for løpende informasjon om prosjekters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
planlegge og organisere arbeidet iht. avtaler
bidra i faggruppens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner:
fagbrev som Signalmontør.
Utdannelse fra teknisk fagskole er en fordel.
god kunnskap om jernbanetekniske fag
økonomiforståelse
godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta denne godkjenningen. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting.
erfaring fra arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er en fordel
du må oppfylle kravene i helseforskriften som blant annet stiller krav til syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.
erfaring med frem driftsplanlegging/ressursplanlegging er en fordel.

Personlige egenskaper:
løsningsorientert
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
god vurderingsevne
nøyaktig og strukturert
god sikkerhet- og risikoforståelse
evne til å tenke helhetlig
Vi legger vekt på lojalitet til Jernbaneverkets etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr:
spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
gode utviklingsmuligheter
et godt arbeidsmiljø
gode pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
personalbillett med NSBs tog
Stillingen lønnes etter stillingskode 1443 anleggsleder, i ltr. 59– 62, som for tiden utgjør kr 507.100 - 535.900. For ansatte i Oslo utbetales ett tillegg på. kr. 1533, pr mnd .

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

For mer informasjon:

Contact person:

Stig Harald Henningsen, phone: (+47) 91659114
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com