SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lärare

Number of positions: 4

Contract type: Tidsbegränsad

Percentage: 60%

Salary: Timavlönad

Location: Stockholm

Employer: Stockholm Stad

Reference: A31155

Closing date: 2016-03-13

Apply for the job here.

Visit our home page.

Forskarutbildningsplatser för lärare i Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildade lärare är en viktig del i arbetet för en skola på vetenskaplig grund. Som ett led i utbildningsförvaltningens FoU-plan kommer utbildningsförvaltningen Stockholms stad att finansiera ytterligare fyra-fem stockholmslärares forskarstudier till licentiatexamen.

Den nya utlysningen gäller fyra platser fördelade på följande forskarskolor
• ÄDFo – Den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms Universitet
• QUEST – Kvalitet, effektivitet och status i teknikutbildningen vid KTH

Ansökningar där IT som didaktiskt verktyg ingår i forskningsplanen kan komma att prioriteras liksom ansökningar med språkfokus.

Utbildningsförvaltningens finansiering innebär att läraren får en tidsbegränsad anställning på 60 % på utbildningsförvaltningen med en lön på 80 % av den ordinarie lärarlönen. Tjänsten är en semestertjänst. 50 % utgörs av studier, 40 % av undervisning och resterande 10 % innebär utvecklingsarbete på utbildningsförvaltningen.

Forskarstudierna inleds höstterminen 2016. Efter avslutad utbildning är inte läraren utlovad någon form av särskilt uppdrag eller karriärtjänst utan återgår till sin gamla tjänst. Forskarutbildning är dock meriterande vid urvalet till sådana uppdrag eller tjänster.

För mer information, se http://www.pedagogstockholm.se/forskande-larare/

Kvalifikationer:
För antagning till forskarskolan krävs:
• Lärarlegitimation
• Tillsvidareanställning som lärare på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
• Av rektor väl vitsordad tjänstgöring som lärare såväl vad gäller undervisning som deltagande i utvecklingsarbete i minst fyra år
• En tydlig idé om forskningens inriktning och tankar kring genomförandet av avhandlingsarbetet (ca 2 A4)
• Behörighet till forskarutbildning. Sökande ska ha kunskaper motsvarande en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande lärarutbildning eller godkända kurser inom ett ämnesområde oms motsvara minst 90 hp med relevans för den didaktiska inriktningen, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Minst 15 hp ska utgöras av uppsats med didaktisk relevans. Sökande som före 1 juli 2007 har avlagt filosofie kandidat- /magisterexamen uppfyller kraven på grundläggande behörighet. Behörighetskraven kan variera något mellan de olika forskarskolorna. För närmare information om detta, kontakta respektive forskarskola.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt

Urval görs på följande grunder:
• Bedömning av relevans och kvalitet vad gäller forskningsplanens inriktning
• Bedömning av tankar kring avhandlingsarbetets genomförande
• Bedömning av lärarens förutsättningar att genomföra forskarstudierna
• Bedömning av relevans för stadens behov av kunskapsutveckling inom valt område
• Bedömning av det praxisnära perspektivet och koppling till kollegialt lärande
• Bedömning av lärarens förutsättningar att efter examen vara drivande i didaktiskt utvecklingsarbete
• Bedömning av fördelningseffekter utifrån skolform, skola, ämne

Övrigt:
Till ansökan bifogas
• En kortare personlig presentation
• CV bestående av arbetserfarenhet och vetenskapliga meriter. Här ska framgå vilka hp som är på avancerad nivå
• Relevanta uppsatser
• Forskningsplan (cirka 2 A4) bestående av forskningens inriktning och genomförande
• Rekommendationsbrev från rektor med vitsordad lärarskicklighet

Vi undanbeder oss kontakt från säljare avseende rekryterings- och annonseringstjänster.

Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Yrkeskategori: Forskarassistent
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid. Tidsbegränsad 60 %
Löneform: Månadslön. Semestertjänst och månadslön
Varaktighet: 6 månader eller längre
Arbetstid: Dagtid. 60%
Tillträde: 2016-08-15
Tidsbegränsat till: Tidsbegränsad anställning till 2020-08-15
Antal platser: 4

Ansökan:
Ansökan görs digitalt.
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen - F o U
Arbetsgivarens referensnummer: A31155
Sista ansökningsdatum: 2016-03-13

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Cecilia Göransson Handläggare, phone: +46 (0)70-46 33 707, cell: +46 (0)8-508 33 707, email: Click here

Contact person:

Fackliga representanter: Johan Thörnroth Lärarförbundet, phone: +46 (0)8-657 08 00, email: Click here

Stockholms stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com