UTGÅTT

Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Elektriker

Number of positions: 1

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Tana

Employer: Tana kommune

Reference: ID 393

Closing date: 12-04-2013

Apply for the job here.

Visit our home page here.

Lær mer om Tana Kommune > > >

Follow Tana kommune on:

Facebook

1-års vikariat i 100 % stilling som bedriftselektriker

Vår bedriftselektriker skal ha permisjon fra stillingen og derfor søker vi etter vikar for denne i ett år fra 15. mai 2013.

Arbeidsstedet er Bygg - og anleggsavdelingen, og har følgende hovedoppgaver:

- tilsyn, vedlikehold og reparasjon av el - anlegg på kommunale vannverk, avløpsstasjoner og avløpsrenseanlegg
- tilsyn og vedlikehold av el - anlegg på kommunale bygninger
- tilsyn og vedlikehold av kommunens brannalarmanlegg
- bistå ved installering av fibernett/datalinjer
- fagansvar i bedriftselektrikerordningen i Tana kommune
- innkjøp av nødvendig materiell tilknyttet fagområdet

Kvalifikasjonskrav:
- fag-/svennebrev i elektromontørgruppe L
- kjennskap til faget automasjon, gjerne fag-/svennebrev
- kjennskap til installasjoner på vann- og avløpsanlegg
- førerkort kl B
- personlig egnethet og evne til samarbeid
- selvstendig
- beherske bruk av pc

Ved ellers likhet mellom søkerne vil den som behersker muntlig samisk bli foretrukket.
Ansettelse i Tana kommunen skjer på de til enhver tid gjeldende vilkår som går frem av gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Tana kommune har tjenestebil som skal benyttes av bedriftselektriker i arbeidstiden.

Nærmere opplysninger ved

Contact person:

Avdelingsleder Øystein Somby-Solaas, phone: +47 464 00 250, email: Click here

Søknad med ID-nr, CV, godkjente kopier av vitnemål og attester sendes personalavdelingen innen 12. april 2013.


© 2011 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

www.scandinavianpersonnel.com

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookLinkedInStumbleUponTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2011 Scandinavian Personnel Ltd. All rights reserved.

www.scandinavianpersonnel.com