SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seksjonssjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Salary: 794.900

Location: Oslo

Employer: Oslo kommune

Closing date: 05-08-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow TENNEBØ & PARTNERS on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Visjonær og ambisiøs leder Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Vi ser etter en visjonær, kompetent og motivert seksjonssjef til den nye Utviklingsenheten for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune. Lederen skal bidra til at Utviklingsenheten på Aker helsearena blir et "utstillingsvindu" innen fagområdet. Enheten ble organisatorisk knyttet til Sykehjemsetaten fra 01.04.2015 og omfatter Geriatrisk ressurssenter, Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester (totalt ca. 30 medarbeidere). Ressurssenter for rehabilitering vil også bli tilknyttet virksomheten. I tillegg skal oppgaver innen forskning og fagutvikling styrkes.

Brukere av tjenesten er bydeler og etater innen helse- og omsorgstjenesten samt utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og spesialisthelsetjenesten. Eksisterende enheter får i dag oppdrag tildelt fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og fra Fylkesmannen. Enheten skal samarbeide med ulike aktører både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonssjefstillingen er en mellomlederstilling som vil rapportere til direktør for Kvalitet- og fag i Sykehjemsetaten og inngå i Sykehjemsetatens utvidede ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

Budsjett-, personal- og fagansvar
Lede arbeidet med kvalitets- og kompetanseutvikling
Videreutvikle helse- og omsorgstjenestene til å bli gode utdanningsarenaer for elever, lærlinger og studenter

Kvalifikasjoner:
Helsefaglig utdanning på høgskolenivå og lederutdanning på masternivå
Kjennskap til og nettverk inn mot fagområdene
Kunnskap og erfaring fra strategisk arbeid, evne til å jobbe selvstendig og ta beslutninger på høyt nivå
Dokumenterte resultater fra utviklings- og endringsarbeid
God forståelse for offentlig sektor er en fordel
Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig, norsk på høyere nivå (C1/C2)

Personlige egenskaper:
Ambisiøs og visjonær
Ønske om å lede, god til forventningsstyring og til å få medarbeidere til å yte sitt beste
Må like utfordringer og kunne områ seg i en hektisk hverdag - ha evne til prioritering
Analytisk og metodisk
Leveringsdyktig
Nettverksbygger og god til kontaktskapende arbeid
Gode formidlingsevner, lyttende og nysgjerrig

Vi tilbyr:
En spennnede lederstilling med stor frihetsgrad
Muligheten til å forme rutiner og arbeidet i en nyetablert enhet
Faglige og spennende utfordringer i et felt som er i endring
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksitid og mulighet til en time trening i arbeidstiden pr. uke

Sykehjemsetaten
er Norges største drifter av sykehjem, med 21 kommunale og 27 ikke-offentlige sykehjem. Vårt mål er å være førstevalget blant de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø. Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser.

Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens sykehjemsbehov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Wenche Rasch Partner, phone: +47 99595013, email: Click here

Contact person:

Oddbjørg Reitan Nørbech Rådgiver, phone: +47 975 63 630, email: Click here

/// AS Tennebø & Partners

Tennebø & Partners ble etablert i 1989, og var en av pionerne innenfor leder- og organisasjonsutvikling – med omstilling og outplacement som et kjerneområde.

I dag er rekruttering og Excecutive Search en svært viktig del av vår kjernekompetanse. Vi rekrutterer ledere og fagspesialister til store og små organisasjoner i offentlig og privat sektor. Tennebø & Partners jobber landsdekkende og vi har kunder i hele Norden og Europa.

Vi ønsker å bli kjennetegnet gjennom våre verdier – vi skal være nysgjerrige, rause og kompetente. Vårt fokus er at kunder og kandidater skal lykkes med å ta steget videre.
Vi leverer tjenester som holder meget høy standard og kvalitet, gjennom hele prosessen og leveransen – fra start til slutt. Vi tror på praktisk endringsarbeid i kombinasjon med teoretisk påfyll og refleksjon.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com